Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van toevoegen van olaratumab aan doxorubicine voor gevorderd wekedelensarcoom

(0)2020-04-08 11:40   ( Nieuws )

Dr. William TapDe mediane overall survival van patiënten die doxorubicine krijgen voor gevorderd wekedelensarcoom (STS) is korter dan twee jaar. Olaratumab is een recombinant monoklonaal antilichaam dat zich kan binden aan PDGR-α en daarmee downstream signaling kan remmen die wordt geïnduceerd door liganden PDGF-AA, -BB, en –CC. In 2016 is een fase 2-studie gepubliceerd die liet zien dat toevoegen van olaratumab aan doxorubine voor gevorderd STS resulteerde in significante verbetering van progressievrije overleving en overall survival. Om deze resultaten te bevestigen is de multinationale fase 3-studie ANNOUNCE uitgevoerd. Dr. William Tap (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren de studie online in JAMA.1

ANNOUNCE werd uitgevoerd in 100 centra in 25 landen. De studie includeerde anthracycline-naïeve volwassen patiënten met niet-resectabel lokaal-gevorderd of metastatisch STS, een ECOG performance status 0 of 1, en cardiale ejectiefractie tenminste 50%. De patiënten werden gerandomiseerd naar ten hoogste acht drie-weekse cycli doxorubine 75 mg/m2 op dag één plus olaratumab (20 mg/kg in cyclus één, 15 mg/kg in volgende cycli; n=258) of placebo (n=251) op dagen één en acht; gevolgd door olaratumab of placebo monotherapie. Primaire eindpunten waren OS in alle patiënten en in de leiomyosarcoom (LMS)-patiënten die 46% van de deelnemerspopulatie uitmaakten.

De mediane follow-up was 31 maanden. Onder alle patiënten was er geen significant verschil in OS tussen de olaratumab-arm (mediaan 20,4 maanden) en de placebo-arm (mediaan 19,7 maanden ; p=0,69). Er was evenmin significant verschil in OS tussen beide armen in de LMS-populatie (mediaan 21,6 versus 21,9 maanden; p=0,76). Graad 3 of hoger adverse events in de STS-patiënten waren neutropenie (46,3% met olaratumab versus 49,0% met placebo), leukopenie (23,3% versus 23,7%) en febriele neutropenie (17,5% versus 16,5%).

De onderzoekers concluderen dat ANNOUNCE het OS-profijt dat was gezien in de eerder-gepubliceerde fase 2-studie niet heeft bevestigd. Deze visual abstract vat de studie samen.

1.Tap WD, Wagner AJ, Schöffski P et al. Effect of doxrubicin plus olaratumab vs doxorubicin plus placebo on overall survival in patients with advanced soft tissue sarcomas. The ANNOUNCE randomized clinical trial. JAMA 2020;323:1266-1276

Summary: The multinational phase 3 study ANNOUNCE compared olaratumab plus doxorubicin versus placebo plus doxorubicin for advanced soft tissue sarcoma. There was no significant difference in OS between both arms (visual abstract).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren