Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van toevoegen van serplulimab aan eerstelijns chemotherapie voor ES-SCLC


Prof. Ying ChengToevoeging van PD-L1 remmers aan eerstelijns chemotherapie resulteerde in verbetering van de uitkomsten van patiënten met extensief-stadium kleincellig-longcarcinoom (ES-SCLC). Het effect van toevoegen van een PD-1 remmer aan eerstelijns chemotherapie voor ES-SCLC is niet bekend. De multinationale fase 3-studie ASTRUM-005 heeft het effect van toevoegen van de PD-1 remmer serplulimab aan eerstelijns chemotherapie voor ES-SCLC geïnventariseerd. Prof. Ying Cheng (Jilin Cancer Hospital, Changchun, China) en collega’s publiceren een interimanalyse van de studie in JAMA.1

ASTRUM-005 werd uitgevoerd in 114 centra in zes landen. De studie includeerde 585 ES-SCLC patiënten die niet eerder systemische therapie hadden gekregen. De patiënten kregen intraveneuze carboplatine-etoposide chemotherapie (iedere drie weken gedurende ten hoogste twaalf weken) en werden 2:1 gerandomiseerd naar toevoegen van intraveneus serplulimab (4,5 mg/kg; n=389) of placebo (n=196) iedere drie weken aan de chemotherapie. Het primaire eindpunt was overall survival. Er waren dertien secundaire eindpunten, waaronder progressievrije overleving en adverse events.

Op het moment van de nu gepubliceerde interimanalyse was de mediane duur van follow-up 12,3 maanden (range 0,2-24,8). De mediane OS was 15,4 maanden met serplulimab versus 10,9 maanden met placebo (HR 0,63; p<0,001). De mediane PFS (centraal beoordeeld) was 5,7 maanden met serplulimab versus 4,3 maanden met placebo (HR 0,48; 95%-bti 0,38-0,59). Graad 3 of hoger TRAEs werden gezien in 33,2% van de patiënten in de serplulimabgroep versus 27,6% van de patiënten in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van serplulimab aan eerstelijns chemotherapie voor ES-SCLC resulteerde in significante verlenging van de OS (visual abstract).

1.Cheng Y, Han L, Wu L et al. Effect of first-line serplulimab vs placebo added to chemotherapy on survival in patients with extensive-stage small cell lung cancer. The ASTRUM-005 randomized clinical trial. JAMA 2022;328:1223-1232

Summary: The multinational phase 3 ASTRUM-005 trial multinational phase 3 ASTRUM-005 trial evaluated addition of the PD-1 inhibitor serplulimab versus placebo to first-line chemotherapy for ES-SCLC. Interim analysis of the study found that the median overall survival was significantly longer in the serplulimab group than in the placebo group (15.4 months versus 10.9 months; HR 0.63; p<0.001).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren