Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3-studie van tweedelijns tislelizumab versus chemotherapie voor gevorderd ESCC


Prof. Lin ShenTislelizumab is een gehumaniseerd IgG4 anti-PD-1 monoklonaal antilichaam. De multinationale fase 3-studie RATIONALE 302 heeft tislelizumab vergeleken met investigator’s choice chemotherapie voor niet-resectabel of metastatisch squameus celcarcinoom van de slokdarm (ESCC) na progressie op één eerdere lijn systemische therapie. Prof. Lin Shen (Peking Universiteit, Beijing) presenteert de studie op de virtuele Annual Meeting van ASCO.1


De studie includeerde 512 patiënten (mediane leeftijd 62 jaar; range 35-86; ECOG performance status 0 of 1) van 132 centra in tien landen in Azië (79% van de patiënten), Europa en Noord-Amerika. De patiënten werden 1:1 gerandomiseerd naar tislelizumab 200 mg iedere drie weken (n=256) of chemotherapie (keus uit paclitaxel, docetaxel, en irinotecan; n=256). Onder de patiënten waren 157 (89 in de tislelizumabgroep en 68 in de chemotherapiegroep) met PD-L1 combined positive score 10% of hoger (‘PD-L1+ populatie’). Het primaire eindpunt van de studie was overall survival in de ITT-populatie.

Op het moment van data cutoff voor de nu gepresenteerde analyse was de mediane follow-up 8,5 maanden in de tislelizumabgroep en 5,8 maanden in de chemotherapiegroep. De mediane OS was 8,6 maanden met tislelizumab versus 6,3 maanden in de chemotherapiegroep (HR 0,70; p=0,0001). In de PD-L1+ populatie was de mediane OS 10,3 maanden met tislelizumab versus 6,8 maanden met chemotherapie (HR 0,54; p=0,0006). De overall response rate was 20,3% in de tislelizumabgroep versus 9,8% in de chemotherapiegroep. De mediane duur van respons was 7,1 maanden in de tislelizumabgroep versus 4,0 maanden in de chemotherapiegroep. Graad 3 of hoger treatment-related adverse events werden gerapporteerd voor 46% van de patiënten met tislelizumab versus 68% met chemotherapie, en discontinuering wegens TRAE werd gerapporteerd voor 7% versus 14%.

De onderzoekers concluderen dat tislelizumab resulteerde in langere OS dan chemotherapie onder patiënten met gevorderd ESCC met ziekteprogressie na eerstelijns systemische therapie.

1.Shen L et al. ASCO Annual Meeting 2021; abstr. 4012

Summary: The multinational phase 3 study RATIONALE 302 found longer OS with tislelizumab compared to investigator’s choice chemotherapy for advanced/metastatic ESCC after progression on first-line systemich therapy. The safety profile of tislelizumab was more favorable than that of chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren