Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale fase 3–studie van toevoegen van durvalumab aan eerstelijns chemotherapie voor ES-SCLC


Prof. Luis Paz-AresDe meeste patiënten met kleincellig longcarcinoom hebben bij presentatie extensief-stadium ziekte (ES-SCLC), en een slechte prognose. Er zijn recente aanwijzingen voor werkzaamheid van immuuntherapie voor ES-SCLC. De multinationale fase 3-studie CASPIAN heeft de waarde onderzocht van toevoegen van durvalumab aan eerstelijns platina-etoposide chemotherapie voor ES-SCLC. Prof. Luis Paz-Ares (Hospital Universitario de 12 de Octubre, Madrid) en collega’s publiceren een interimanalyse van de studie online in The Lancet.1


CASPIAN werd uitgevoerd in 209 centra in 23 landen. Patiënten hadden niet-behandeld ES-SCLC en een ECOG performance status 0 of 1. Ze werden gerandomiseerd naar meerdere armen. De nu gepubliceerde interimanalyse betreft de resultaten van 268 patiënten in de arm met vier cycli platina-etoposide (etoposide plus investigator’s choice van carboplatine of cisplatine) plus durvalumab 1500 mg iedere drie weken gevolgd door onderhoudsbehandeling met durvalumab 1500 mg iedere vier weken (durvalumab-arm) en 269 in de arm met alleen zes cycli platina-etoposide (controle-arm).

Het primaire eindpunt van de studie was overall survival. De mediane OS was 13,0 maanden in de durvalumab-arm versus 10,3 maanden in de controle-arm (HR 0,73; p=0,0047). Na achttien maanden behandeling was 34% (95%-bti 26,9-41,0) van de patiënten in de durvalumab-arm in leven versus 25% (95%-bti 18,4-31,6) van de patiënten in de controle-arm. Any-cause graad 3 of 4 adverse events werden gerapporteerd voor 62% van de patiënten in beide armen. Graad 5 AEs troffen 5% in de durvalumab-arm versus 6% in de controle-arm.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van durvalumab aan eerstelijns platina-etoposide gevolgd door durvalumab-onderhoud geassocieerd was in significant verbetering van de OS van patiënten met ES-SCLC.

1.Paz-Ares L, Dvorkin M, Chen Y et al. Durvalumab plus platinum-etoposide versus platinum-etoposide in first-line treatment of extensive-stage small-cell lung cancer (CASPIAN): a randomised, controlled, open-label, phase 3 trial. Lancet 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study CASPIAN found that addition of durvalumab to first-line platinum-etoposide chemotherapy for extensive-stage small-cell lung cancer was associated with significant improvement of the overall survival (HR 0.73; p=0.0047).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren