Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale gerandomiseerde fase 2-studie van avapritinib versus placebo voor indolente systemische mastocytose

(0)2023-05-24 15:00   ( Nieuws )

Prof. Jason GotlibIndolente systemische mastocytose (ISM) is een klonale ziekte die wordt gedreven door de KIT D816V-mutatie. Avapritinib (voorheen BLU-285) is een orale zeer selectieve remmer van D816V-gemuteerd KIT. De multinationale gerandomiseerde fase 2-studie PIONEER heeft avapritinib vergeleken met placebo, beide met beste ondersteunende zorg (BSC), voor ISM. Prof. Jason Gotlib (Stanford Cancer Institute, CA) en collega’s publiceren resultaten van de studie in NEJM Evidence.1

De studie includeerde 212 patiënten met matige tot ernstige ISM, met een total symptom score (TSS) 28 of hoger op een schaal van 0 tot 110. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar avapritinib 25 mg eenmaal daags (n=141) of placebo (n=71) voor de duur van 24 weken. Na week 24 kregen ook de patiënten in de placebogroep avapritinib. Het primaire eindpunt van de studie was verandering in TSS tussen baseline en week 24, gebaseerd op het veertiendaags gemiddelde van patiënt-gerapporteerde ernst van elf symptomen.

De figuur laat zien dat na 24 weken de verbetering van TSS in de avapritinibgroep significant groter was dan in de placebogroep, en dat dit verschil verdween nadat ook de placebopatiënten avapritinib kregen. Een secundair eindpunt van de studie was percentage patiënten met tenminste 50% verlaging van het serumniveau van tryptase tussen baseline en week 24. Dit was het geval voor 54% van de patiënten in de avapritinibgroep versus geen van de patiënten in de placebogroep (p<0,001). Tenminste 50% reductie van beenmerg-mestcellenlast werd gezien in 53% van de patiënten in de avapritinibgroep versus 23% van de patiënten in de placebogroep (p<0,001). Adverse events met avapritinib waren oedeem en toename van alkalisch fosfatase. AEs resulteerden in discontinuering van de behandeling in twee patiënten in de avapritinibgroep versus één patiënt in de placebogroep.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met matige tot ernstige ISM, avapritinib superieur was aan placebo in het verminderen van klachten en mestcel-belasting.

  • 1.Gotlib J, Castells M, Oude Elberink H et al. Avapritinib versus placebo in indolent systemic mastocytosis. NEJM Evidence 2023.2200339

Summary: A multinational randomized phase 2 trial found that among patients with indolent systemic mastocytosis, avapratinib was superior to placebo in reducing uncontrolled symptoms and mast-cell burden.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren