Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Multinationale studie van gerichte BRAF-remming voor pediatrisch glioom met BRAF V600E-mutatie


Dr. Cynthia HawkinsKinderen met BRAF V600E-gemuteerd glioom hebben slechte uitkomsten met standaard chemoradiotherapie-strategieën. Een studie in 29 centra in zeventien landen heeft de waarde onderzocht van gerichte BRAF-remming voor deze patiënten. Dr. Cynthia Hawkins (The Hospital for Sick Children, Toronto) en collega’s publiceren de studie online in JCO Precision Oncology.1De studie includeerde 56 patiënten met BRAF V600E-gemuteerd pediatrisch laaggradig glioom (PLGG) en 11 patiënten met BRAF V600E-gemuteerd pediatrisch hooggradig glioom (PHGG). BRAF-remming resulteerde in respons in 80% van de PLGG-patiënten, vergeleken met 28% gezien met conventionele chemotherapie (p<0,001). De responsen kwamen snel (mediaan na vier maanden) en bleven bestaan in 86% van de tumoren tot tenminste vijf jaar tijdens behandeling. Na discontinuering van BRAF-remming werd progressie na mediaan 2,3 maanden gezien in 13 van 17 PLGG-patiënten (76,5%). Rechallenge met BRAF-remming resulteerde in respons in 90% van deze patiënten. De drie-jaars progressievrije overleving van de PLGG-patiënten was 49,6% (95%-bti 35,3-69,5) met BRAF-remming vergeleken met 29,8% (95%-bti 20,0-44,4) met chemotherapie (p=0,02). Onder de PHGG-patiënten werd respons op gerichte BRAF-remming gezien in slechts 36%, met progressie van op één na alle tumoren binnen achttien maanden.

De onderzoekers concluderen dat gerichte BRAF-remming resulteerde in robuuste en duurzame responsen van BRAF V600E-gemuteerd PLGG.

1.Nobre L, Zapotocky M, Ramaswamy V et al. Outcomes of BRAF V600E pediatric gliomas treated with targeted BRAF inhibition. JCO Precision Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multinational study (56 patients of 29 centers) found that targeted BRAF inhibition resulted in robust and durable responses of BRAF V600E-mutated pediatric low-grade gliomas. Among the BRAF V600E-mutated pediatric high-grade gliomas only 36% respondeded to BRAF inhibition, with progression within 18 months in 75% of responders.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren