Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

NCDB-analyse van behandelpatronen en prognostische factoren in mammacarcinoom in mannen


Dr. Kathryn RuddyMammacarcinoom in mannen (MaBC) is een zeldzame ziekte. Een analyse van de National Cancer Database heeft behandelpatronen en prognostische factoren geïnventariseerd van patiënten met een diagnose stadium I tot en met III MaBC tussen begin 2004 en eind 2014. Dr. Kathryn Ruddy (Mayo Clinic, Rochester MN) en collega’s publiceren de analyse online in Cancer.1

In de NCDB identificeerden de onderzoekers 10.873 MaBC-patiënten, met bij diagnose een mediane leeftijd 64 jaar. Borstsparende chirurgie werd uitgevoerd in 24% van de patiënten, en 70% van deze patiënten kreeg radiotherapie. Ongeveer 44% van de patiënten kreeg chemotherapie, en 62% van de patiënten met ER-positieve ziekte kreeg endocriene therapie. Oncotype DX werd gebruikt in 35% van de patiënten met kliernegatieve ER-positieve HER2-negatieve ziekte. In de loop van de studieperiode was er een significante (p<0,05) toename van gebruik van totale mastectomie, contralaterale profylactische mastectomie, radiotherapie na borstsparende chirurgie, Oncotype DX, en endocriene therapie. Factoren die in multivariate analyse geassocieerd waren met slechtere overall survival waren hogere leeftijd, zwart ras, hogere Charlson comorbiditeitsindex, hoger tumorgraad en stadium, en ondergaan van totale mastectomie. Factoren die geassocieerd waren met betere OS waren wonen in een omgeving met hoog inkomen, PR-positieve ziekte, en chemotherapie, radiotherapie, en endocriene therapie.

De onderzoekers concluderen dat ondanks gebrek aan prospectieve gerandomiseerde studies er toch ontwikkeling te constateren valt in de behandeling van MaBC. De analyse heeft verscheidene prognostische factoren geïdentificeerd.

1.Yadav S, Karam D, Bin Riaz I et al. Male breast cancer in the United States: treatment patterns and prognostic factors in the 21st century. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database found that the treatment of male breast cancer has evolved over the years. Factors associated with worse overall survival were older age, black race, higher Charlson comorbidity index, higher tumor grade and stage of disease, and undergoing total mastectomy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren