Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Neoadjuvant nivolumab plus ipilimumab voor resectabel niet-kleincellig longcarcinoom

(0)2020-09-14 14:00   ( Nieuws )

Dr. Patrick FordeOndanks chirurgie met curatieve intentie wordt in de meerderheid van de patiënten met niet-kleincellig longcarcinoom recidief gezien. In 2018 is de eerste studie van neoadjuvante blokkade van PD-1 in resectabel NSCLC gepubliceerd, die liet zien dat neoadjuvant nivolumab veilig was en resulteerde in majeure pathologische respons (ten hoogste 10% residuele viabele tumor in resectiespecimen) in 45% van de patiënten. Dezelfde onderzoekers hebben nu de veiligheid en werkzaamheid geïnventariseerd van de neoadjuvante combinatie van nivolumab plus ipilimumab (anti-CTLA-4) voor resectabel NSCLC. Dr. Patrick Forde (Sidney Kimmel Comprehensive Cancer Center, Baltimore MD) en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

De studie werd uitgevoerd in het Sidney Kimmel centrum en Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York). Tussen juni 2017 en april 2018 werden negen (van vijftien geplande) patiënten met resectabel stadium IB tot en met IIIA behandelingsnaïef NSCLC geïncludeerd. De patiënten kregen zes weken voor de geplande resectie intraveneus nivolumab 3 mg/kg en intraveneus ipilimumab 1 mg/kg, en vier en twee weken voor de geplande resectie nivolumab 3 mg/kg.

Vanwege toxiciteit werd de studie na inclusie van negen patiënten afgebroken. Alle patiënten kregen alle doses van de behandeling. In zes van negen patiënten (67%) werden treatment-emergent adverse events gezien, waaronder graad 3 of hoger TRAEs in drie patiënten (33%). Drie patiënten hadden tumorprogressie die definitieve chirurgie onmogelijk maakte. Van de zes patiënten die wel resectie ondergingen waren drie patiënten op het moment van de nu gepubliceerde analyse in leven en ziektevrij, terwijl twee recidief hadden en systemische behandeling ondergingen, en één overleed aan acuut respiratoir distress syndroom. Twee van de patiënten die resectie ondergingen hadden pathologisch complete respons, en bleven ziektevrij gedurende tenminste twee jaar.

De onderzoekers concluderen dat de lange-termijn ziektevrije status van de patiënten die pCR bereikten bemoedigend is, maar dat de neoadjuvante combinatie van nivolumab plus ipilimumab voor resectabel NSCLC resulteerde in te hoge toxiciteit voor toepassing in de klinische praktijk. Er is behoefte aan predictieve biomarkers om patiënten met waarschijnlijkheid van respons te kunnen identificeren.

1.Reuss JE, Anagnostou V, Cottrell TR et al. Neoadjuvant nivolumab plus ipilimumab in resectable non-small cell lung cancer. J ImmunoTher Cancer 2020-001282

Summary: A study of the neoadjuvant combination of nivolumab and ipilimumab for resectable NSCLC was terminated early because of toxicity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren