Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Neoadjuvante blokkade van PD-L1 plus CTLA-4 voor hoog-risico operabel urotheelcarcinoom


Dr. Padmanee SharmaNeoadjuvante checkpoint-blokkade voor gelokaliseerd urotheelcarcinoom (UC) kan wellicht resulteren in verbetering van de uitkomsten In 2019 werd de ABACUS studie gepubliceerd, die liet zien dat neoadjuvant atezolizumab monotherapie resulteerde in pathologisch complete respons in 31% van de patiënten, maar in slechts 17% van de patiënten met bulky tumoren. Een studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft nu de waarde van neoadjuvante duale checkpoint-blokkade voor gelokaliseerd hoog-risico UC onderzocht. Dr. Padmanee Sharma en collega’s publiceren de studie in Nature Medicine.1

De studie includeerde 28 patiënten met cisplatine-ineligibel hoog-risico operabel UC. Hoog-risico kenmerken waren bulky tumoren, variant histologie, lymfovasculaire invasie, hydronefrose, en/of hooggradige bovenste-urineweg ziekte. De patiënten kregen neoadjuvante combinatie van durvalumab (anti-PD-L1) en tremelimumab (anti-CTLA-4). Het primaire eindpunt van de studie was veiligheid. Graad 3 of hoger immuungerelateerde bijwerkingen werden gezien in zes patiënten (21%), met name asymptomatische laboratoriumabnormaliteiten (n=4), hepatitis (n=1) en colitis (n=1). Pathologisch complete respons werd gezien in 37,5% onder alle patiënten en 42% onder patiënten met T3-T4 tumoren. Downstaging naar pT1 of lager werd gezien in 58% van de 24 patiënten die chirurgie ondergingen. Onder de twaalf patiënten met stadium T3-T4 tumoren

De onderzoekers concluderen dat neoadjuvante duale checkpointremming goed verdragen werd en werkzaamheid had voor gelokaliseerd hoog-risico UC in patiënten die niet in aanmerking kwamen voor cisplatine.

1.Gao J, Navai N, Alhabi O et al. Neoadjuvant PD-L1 plus CTLA-4 blockade in patients with cisplatin-ineligible operable high-risk urothelial carcinoma. Nature Med 2020; epub ahead of print

Summary: A study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) found safety and efficacy of the neoadjuvant combination of blockade of PD-L1 (with durvalumab) and CTLA-4 (with tremelimumab for high-risk cisplatin-ineligible operable urothelial carcinoma (pCR 37.5%; downstaging to pT1 or less in 58% of patients who completed surgery.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren