Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Neoadjuvante chemotherapie voor mammacarcinoom: circulerend tumor DNA voorspelt respons en prognose


In veel patiënten die behandeling met curatieve intentie voor vroeg-stadium mammacarcinoom krijgen wordt na verloop van tijd toch recidief gezien. Er is behoefte aan een methode om patiënten met hoog risico van recidief te identificeren. Een studie in China heeft onderzocht of gehalten van circulerend tumor DNA (ctDNA) voor aanvang van neoadjuvante chemotherapie (NAC) en veranderingen in ctDNA-gehalten tijdens de NAC voorspellend zijn voor respons op NAC en prognose. Dr. Qiang Liu (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren de studie online in JCO Precision Oncology.1

De prospectieve studie includeerde 52 patiënten. Aan de hand van gepaarde tumorbiopten en bloedmonsters voor aanvang, tijdens, en na chemotherapie bepaalden de onderzoekers met deep targeted sequencing (1021 maligniteiten-gerelateerde genen) gehalten van ctDNA. Acht patiënten hadden voor aanvang van NAC onvoldoende celvrij DNA in plasma. Onder de overige 44 patiënten werd in 21 baseline ctDNA gezien. Het ctDNA-niveau na twee cycli NAC was voorspellend voor tumorrespons na alle NAC-cycli (AUC 0,81; 95%-bti 0,61-1,00). Tracking van ctDNA tijdens NAC had betere performance voor voorspellen van respons op NAC dan imaging. Bovendien was positief baseline ctDNA geassocieerd met slechtere ziektevrije overleving (p=0,011) en overall survival (p=0,004).

De onderzoekers concluderen dat ctDNA kan worden gebruikt voor voorspellen van tumorrespons op NAC en voor het voorspellen van de prognose van patiënten met vroeg-stadium mammacarcinoom.

1.Li S, Lai H, Liu J et al. Circulating tumor DNA predicts the response and prognosis in patients with early breast cancer receiving neoadjuvant chemotherapy. JCO Precision Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A study in China found that ctDNA can be used to predict tumor response to neoadjuvant chemotherapy and prognosis in early breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren