Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Netwerk meta-analyse van eerstelijns behandeling voor gevorderd EGFR-gemuteerd NSCLC


Prof. Jianxing HeEerstelijns behandeling van niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) met EGFR-mutaties is in de laatste twee decennia geëvolueerd van empirisch gebruik van cytotoxische chemotherapie tot gerichte therapie met EGFR-tyrosinekinasen (EGFR-TKIs). Een netwerk meta-analyse heeft de verschillende eerstelijns-opties voor gevorderd EGFR-gemuteerd NSCLC met elkaar vergeleken. Prof. Jianxing He (Guangzhou Medische Universiteit, China) en collega’s publiceren de meta-analyse vandaag online in BMJ.1In de literatuur en proceedings van congressen tot en met 20 mei 2019 vonden de onderzoekers achttien studies die aan de inclusiecriteria van de meta-analyse voldeden. Deze studies waren RCTs die tenminste twee eerstelijns opties voor gevorderd EGFR-gemuteerd NSCLC vergeleken. De studies, met tezamen 4628 patiënten, vergeleken in totaal twaalf behandelingen. De beste progressievrije overleving werd gezien met twee behandelingen: osimertinib en gefitinib plus pemetrexed-gebaseerde chemotherapie (osimertinib versus gefitinib-pemetrexed HR 0,95; 95%-bti 0,72-1,24); in vergelijking met alle andere behandelingen waren osimertinib en gefitinib-pemetrexed geassocieerd met significant betere PFS. Subgroep-analyses lieten zien dat osimertinib de beste PFS leverde voor tumoren met exon 19-deletie, terwijl gefitinib-pemetrexed de beste PFS leverde voor tumoren met Leu858Arg-mutatie.

Osimertinib en gefitinib-pemetrexed resulteerden ook in de beste overall survival. De verschillende behandelingen hadden uiteenlopende toxiciteitenspectra. Over het algemeen veroorzaakten combinatiebehandelingen meer toxiciteiten dan monotherapieën. De meeste graad 3 en hoger adverse events werden gezien met erlotinib plus bevacizumab.

De onderzoekers concluderen dat van de eerstelijns opties voor gevorderd EGFR-gemuteerd NSCLC osimertinib en gefitinib-pemetrexed de beste PFS en OS leverden. Osimertinib-behandeling was geassocieerd met de beste PFS voor tumoren met exon 19-deletie, en gefitinib-pemetrexed met de beste PFS voor tumoren met Leu858Arg-mutatie.

1.Zhao Y, Liu J, Cau X et al. Efficacy and safety of first line treatments for patients with advanced epidermal growth factor receptor mutated, non-small cell lung cancer: systematic review and network meta-analysis. BMJ 2019;367:l5460

Summary: A network meta-analysis compared various first-line options for EGFR-mutated advanced NSCLC. The meta-analysis found that osimertinib and gefitinib plus pemetrexed based chemotherapy were associated with the best progression-free and overall survival results. The best PFS for tumors with exon 19 deletion was seen with osimertinib, and the best PFS for tumors with Leu858Arg mutation was seen with gefitinib plus pemetrexed based chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren