Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Neurocognitieve evaluatie na post-resectie stereotactische radiochirurgie voor hersenmetastasen

(0)2018-08-06 14:59   ( Nieuws )

Dr. Ido StraussNa chirurgie voor hersenmetastasen (BM) wordt standaard radiotherapie gegeven. Whole brain radiation therapy kan schadelijke cognitieve effecten hebben. Dr. Ido Strauss (Medisch Centrum Tel Aviv, Israël) en collega’s hebben een prospectieve studie uitgevoerd van neuropsychologische effecten van focale stereotactische radiochirurgie (SRS) na resectie van BM. Ze publiceren de studie online in het Journal of Neuro-Oncology.1

De studie includeerde veertien patiënten met één of twee BM, die in Tel Aviv resectie en vervolgens SRS ondergingen voor één BM. Vóór en drie maanden na SRS werden voor twaalf van de patiënten de neurocognitieve functies (NeuroTrax battery) en kwaliteit van leven (QLQ-30; QLQ-BN20) beoordeeld. Voor alle patiënten tezamen waren er tussen pre- en post-SRS geen significante veranderingen in neurocognitief functioneren of kwaliteit van leven. In de subgroep van patiënten jonger dan zestig jaar nam de mediane algemene cognitieve score toe van pre-treatment 88 (range 72-102) tot 95 (79-108) drie maanden later (p=0,042). De mediane score voor onmiddellijk verbaal geheugen nam toe van 86 (72-98) tot 98 (92-112) en de score voor executief functioneren nam toe van 86 (60-101) tot 100 (80-126) (p=0,043). In de groep patiënten in de leeftijd van zestig jaar en ouder werden geen significante cognitieve veranderingen gezien.

De onderzoekers concluderen dat post-resectie SRS een veilig neurocognitief profiel heeft en geassocieerd is met handhaving van bijna alle QOL-parameters. Patiënten jonger dan zestig jaar profiteren het meest en kunnen zelfs binnen enige maanden na de behandeling verbetering van sommige cognitieve functies ervaren.

1.Berger A, Strauss I, Ben Moshe S et al. Neurocognitive evaluation of brain metastases patients treated with post-resection stereotactic radiosurgery: a prospective single arm clinical trial. J Neuro-Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: A prospective study in Israel showed that after resection for brain metastases, stereotactic radiosurgery has a safe neuro-cognitive profile and is associated with preservation of nearly all quality of life parameters. Patients younger than 60 years benefit most and may even regain some cognitive functions within a few months after treatment.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren