Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Neuropsychologische en sociaal-economische uitkomsten in volwassen overlevers van pediatrisch laaggradig glioom


Prof. Douglas RisNaar schatting drie op de vier kinderen overleven tenminste vijf jaar na een diagnose van een tumor van het centraal zenuwstelsel. Overlevers van pediatrische CNS-tumoren hebben echter een verhoogd risico van lange-termijn morbiditeit. Een analyse in het cohort van de Childhood Cancer Survivor Study heeft de lange-termijn neuropsychologische en sociaal-economische status (SES) uitkomsten onderzocht van lange-termijn overlevers van laaggradig glioom. Prof. Douglas Ris (Baylor College of Medicine, Houston TX) en collega’s publiceren de analyse online in Cancer.1

De analyse includeerde 181 overlevers en 105 voor leeftijd en geslacht gematchte siblings. De deelnemers ondergingen een uitgebreide batterij van gestandaardiseerde neuropsychologische testen en een SES-onderzoek. In gecorrigeerde modellen hadden overlevers die waren behandeld met chirurgie plus radiotherapie (mediane leeftijd bij diagnose 7 jaar; mediane leeftijd bij testen 41 jaar) lagere IQ-scores dan overlevers die alleen chirurgie ondergaan hadden, die op hun beurt weer lagere scores hadden dan de siblings (chirurgie + RT 93,9; alleen chirurgie 101,2; siblings 108,5; alle vergelijkingen p<0,0001). Overlevers met diagnose op jeugdigere leeftijd hadden lagere scores voor alle uitkomsten (p<0,05) behalve attentie/processing speed. Voor SES hadden overlevers na chirurgie plus RT vergeleken met alleen chirurgie hogere scores voor werkloosheid (OR 2,6; 95%-bti 1,1-5,9), lager inkomen (OR 2,6; 95%-bti 1,3-5,0), en minder opleiding (OR 2,1; 95%-bti 1,1-4,0).

De onderzoekers concluderen dat decennia na de behandeling overlevers die RT kregen en overlevers die op jeugdiger leeftijd behandeld werden slechtere neuropsychologische en SES-uitkomsten hadden.

1.Ris MD, Leisenring WM, Goodman P et al. Neuropsychological and socioeconomic outcomes in adult survivors of pediatric low-grade glioma. Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of low-grade glioma patients of the Childhood Cancer Survivor Study and a sibling comparison group found that decades after treatment survivors treated with radiotherapy and a younger ages had poorer neuropsychological and SES outcomes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren