Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Niet-gerandomiseerde fase 2-studie van durvalumab voor dMMR en pMMR gevorderd endometriumcarcinoom

(0)2021-06-09 15:00   ( Nieuws )

Prof. Yoland AntillDe incidentie van endometriumcarcinoom is de laatste decennia wereldwijd toegenomen, mogelijk gerelateerd aan de toename van obesitas. Een multicenter niet-gerandomiseerde fase 2-studie van de Australia New Zealand Gynaecological Group (ANZGOG) heeft de werkzaamheid van durvalumab (anti-PD-L1) monotherapie geïnventariseerd voor mismatch repair-deficient (dMMR) en mismatch repair-proficient (pMMR) gevorderd endometriumcarcinoom (AEC). Prof. Yoland Antill (Monash University, Clayton VIC) en collega’s publiceren de studie in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

De studie includeerde 35 AEC-patiënten met dMMR tumoren met progressie na tenminste één en ten hoogste drie lijnen chemotherapie, en 36 AEC-patiënten met pMMR tumoren met progressie na nul tot ten hoogste drie lijnen chemotherapie. De mediane leeftijd van de patiënten was 67 jaar. De histologie was endometrioïd in 94% van het dMMR-cohort versus 0% in het pMMR-cohort, en sereus in 57% versus 31%. De patiënten kregen durvalumab 1500 mg iedere vier weken tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit. Het primaire eindpunt van de studie was objectieve respons.

De mediane follow-up was 19 maanden in het dMMR-cohort en 21 maanden in het pMMR-cohort. In het dMMR-cohort werd respons gezien in zeventien patiënten (ORR 47%; 95%-bti 32-62) inclusief zes patiënten met complete respons. De ORR was 58% onder de patiënten die durvalumab als eerstelijns behandeling kregen en 38% onder de patiënten die durvalumab als tweedelijns behandeling kregen. In het pMMR-cohort was één patiënt met partiële respons (ORR 3%; 95%-bti 1-15). De figuur laat progressievrije overleving (panel A) en overall survival (panel B) in de cohorten zien. irAEs werden gerapporteerd voor veertien patiënten, vooral graad 1 en 2.

De onderzoekers concluderen dat durvalumab monotherapie veelbelovende activiteit had voor dMMR AEC, ongeacht eerdere lijnen chemotherapie. De activiteit voor pMMR AEC was beperkt. De veiligheid was acceptabel.

1.Antill Y, Kok P-S, Robledo K et al. Clinical activity of durvalumab for patients with advanced mismatch repair-deficient and repair-proficient endometrial cancer. A nonrandomized phase 2 clinical trial. J ImmunoTher Cancer 2021; epub ahead of print

Summary: A nonrandomized phase 2 study in Australia and New Zealand evaluated durvalumab for advanced endometrial cancer. The ORR was 47% in the dMMR cohort and 3% in the pMMR cohort. The median OS was not reached after 19 months follow-up in the dMMR cohort and 12 months in the pMMR cohort.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren