Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nieuw model voor schatting van overleving van levercelcarcinoom

(0)2021-09-14 15:00   ( Nieuws )

Vanwege de tumorheterogeniteit in levercelcarcinoom (HCC) is het lastig recidief en overleving te voorspellen op basis van klinische variabelen. Vessels encapsulating tumor clusters (VETC) is een nieuw vasculair patroon dat dient te worden onderscheiden van microvasculaire invasie (MVI). Onderzoekers van vijf centra in China hebben een nieuw model voor schatting van de overleving van HCC-patiënten ontwikkeld en gevalideerd. Prof. Rong-Ping Guo (Sun Yat-sen Universiteit, Guangzhou) en collega’s publiceren het model in JAMA Network Open.1

Het VMNS-model includeert vier factoren: VETC, MVI, tumoraaantal, en maximale tumorgrootte. Het model is gebaseerd op gegevens van een prognostische studie met 498 patiënten die radicale hepatectomie ondergingen voor HCC (86,7% mannen; gemiddelde leeftijd bij diagnose 51,4 ± 11,3 jaar). Het trainingscohort telde 243 patiënten, het interne-validatiecohort 122, en het externe-validatiecohort 133. Het primaire eindpunt was recidiefvrije overleving.

De C-index van het VNMS-model in het trainingscohort was 0,702 (95%-bti 0,653-0,752), aanzienlijk beter dan de C-index van zes conventionele RFS-voorspellingsmodellen in HCC, uiteenlopend van 0,587 tot 0,657. De figuur laat zien dat het model goed onderscheid maakte tussen drie verschillende risicogroepen, met een twee-jaars RFS van 81,4% voor de laag-risicogroep, 62,1% voor de intermediair-risicogroep, en 30,1 % voor de hoog-risicogroep (p<0,001). De calibratiecurven van het VMNS-nomogram lieten goede overeenkomst zien tussen de voorspelde en waargenomen RFS. De resultaten werden bevestigd in de validatiecohorten.

De onderzoekers concluderen dat het VMNS-model geïndividualiseerde prognosticatie mogelijk maakt voor patiënten die curatieve resectie ondergaan voor HCC.

1.Lin W-P, Xing K-L, Fu J-C et al. Development and validation of a model including distinct vascular patterns to estimate survival in hepatocellular carcinoma. JAMA Network Open 2021;4:e2125055

Summary: Researchers in China developed and validated a model for individualized prognostication of recurrence-free survival of patients undergoing curative resection for hepatocellular carcinoma.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren