Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nivolumab plus ipilimumab of nivolumab monotherapie voor metastatisch oesofagogastrich carcinoom


Dr. Yelena JanjigianEr zijn slechts beperkte opties voor metastatisch oesofagogastrich carcinoom na falen van tweedelijns chemotherapie. In Aziatische patiënten met gevorderd maagcarcinoom of GEJ-carcinoom is gezien dat nivolumab in vergelijking met placebo resulteerde in verbetering van de overall survival. De multinationale fase 1/2-studie CheckMate-032 onderzocht veiligheid en werkzaamheid van nivolumab monotherapie of nivolumab plus ipilimumab voor chemotherapie-refractaire metastatische of lokaal-gevorderde ziekte in Westerse patiënten. Dr. Yelena Janjigian (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie, uitgevoerd in centra in Europa en de Verenigde Staten, includeerde 160 patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch chemotherapie-refractair maag-, slokdarm-, of GEJ-carcinoom. Van deze patiënten, (59 behandeld met nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken, 49 met nivolumab 1 mg/kg plus ipilimumab 3 mg/kg iedere drie weken, en 52 met nivolumab 3 mg/kg plus ipilimumab 1 mg/kg iedere drie weken) had 79% twee of meer eerdere lijnen behandeling gekregen. Het primaire eindpunt van de studie was lokaal-beoordeelde respons.

De ORR in de drie groepen was 12%, 24%, en 8%. De responsen werden gezien ongeacht de PD-L1 status van de tumoren. Met mediane follow-up van 28, 24, en 22 maanden was de twaalf-maands progressievrije overleving in de drie groepen 8%, 17%, en 10%. De twaalf-maands overall survival was 39%, 35%, en 24%. Graad 3 of 4 behandelings-gerelateerde adverse events werden gerapporteerd in 17%, 47%, en 27% van de patiënten in de drie groepen.

De onderzoekers concluderen dat nivolumab monotherapie en nivolumab plus ipilimumab resulteerden in klinisch relevante antitumor-activiteit, duurzame responsen, bemoedigende lange-termijn OS, en een manageable veiligheidsprofiel in patiënten met chemotherapie-refractair oesofagogastrisch carcinoom.

1.Janjigian YY, Bendell J, Calvo E et al. CheckMate-032 study: efficacy and safety of nivolumab and nivolumab plus ipilimumab in patients with metastatic esophagogastric cancer. J Clin Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The international phase 1-2 study CheckMate-032 showed clinically meaningful antitumor activity, durable responses, encouraging long-term overall survival, and a manageable safety profile of single-agent nivolumab and of nivolumab plus ipilimumab in Western patients with chemotherapy-refractory esophagogastric cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren