Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nivolumab plus ipilimumab voor gevorderd galwegcarcinoom


Dr. Oliver KleinPatiënten met gevorderd galwegcarcinoom (aBTC) hebben met de huidge behandelingen een slechte prognose. De multicenter prospectieve fase 2-studie CA209-538 in Australië onderzocht de waarde van de combinatie van nivolumab en ipilimumab voor gevorderde zeldzame maligniteiten. Dr. Oliver Klein (Olivia Newton-John Cancer Centre, Heidelberg VIC) en collega’s publiceren resultaten van het aBTC-cohort van de studie in JAMA Oncology.1

Het cohort telde 39 aBTC-patiënten (20 mannen en 19 vrouwen; gemiddelde leeftijd 65 jaar; range 37-81), onder wie 33 met ziekteprogressie na een of meer lijnen behandeling. Ze kregen vier cycli van nivolumab 3 mg/kg plus ipilimumab 1 mg/kg iedere drie weken, gevolgd door nivolumab 3 mg/kg iedere twee weken tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit, of tot het eind van de interventie na 96 weken. Het primaire eindpunt van de studie was percentage patiënten met ziektecontrole (RECIST 1.1).

De behandeling resulteerde in objectieve respons in negen patiënten (ORR 23%) en ziektecontrole in zeventien patiënten (DCR 44%). Alle responders hadden eerder chemotherapie gehad, en geen van de responders had microsatelliet-instabiele tumor. Responsen werden gezien in patiënten met intrahepatisch cholangiocarcinoom en patiënten met galbaascarcinoom. De mediane duur van respons werd niet bereikt (range 2,5 tot meer dan 22 maanden). De mediane progressievrije overleving was 2,9 maanden (95%-bti 2,2-4,6) en de mediane overall survival was 5,7 maanden (95%-bti 2,7-11,9). Immuungerelateerde toxiciteiten werden gezien in 49% van de patiënten; in 15% graad 3 of 4.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van nivolumab en ipilimumab voor aBTC geassocieerd was met gunstige uitkomsten, die beter waren dan wat is gerapporteerd voor single-agent anti-PD-1 behandeling.

1.Klein O, Kee D, Nagrial A et al. Evaluation of combination nivolumab and ipilimumab immunotherapy in patients with advanced biliary tract cancers. Subgroup analysis of a phase 2 nonrandomized clinical trial. JAMA Oncol 2020.2814

Summary: Subgroup analysis of a multicenter phase 2 trial in Australia found that combination immunotherapy with nivolumab plus iplimumab was associated with favorable outcomes in patients with advanced biliary tract cancers.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren