Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Nivolumab plus rucaparib voor metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom

(0)2022-08-18 15:00   ( Nieuws )

Prof. Karim FizaziCheckMate 9KD is een multicohort fase 2-studie van nivolumab plus andere middelen voor metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (mCRPC) in volwassen patiënten. Cohort A1 includeerde patiënten die één of twee eerdere taxaan-gebaseerde regimes en ten hoogste twee hormoonbehandelingen (abirateron, enzalutamide, apalutamide) hadden gekregen; cohort A2 includeerde chemotherapie-naïeve patiënten die eerder hormoonbehandeling hadden gekregen. Prof. Karim Fizazi (Institut Gustave-Roussy, Villejuif) en collega’s publiceren in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer de werkzaamheid van nivolumab (anti-PD-1) plus rucaparib (PARP-remmer) in deze twee cohorten.1

Cohort A1 telde 88 patiënten en cohort A2 71. De patiënten kregen nivolumab 480 mg iedere vier weken plus rucaparib 600 mg tweemaal daags. Coprimaire eindpunten waren objective response rate en percentage patiënten met PSA-respons (tenminste 50% afname) in alle patiënten en in de groep patiënten met HRD-positieve tumoren. De mediane duur van de combinatiebehandeling was 4,4 maanden in cohort A1 en 5,8 maanden in cohort A2. De mediane follow-up was 11,9 respectievelijk 17,5 maanden.

In cohort A1 was de ORR 10,3% onder alle patiënten; 17,2% onder de HRD-positieve patiënten; en 33,3% onder de BRCA1/2-positieve patiënten (n=9). PSA-respons werd gezien in 11,9%; 18,2%; en 41,7% in deze drie groepen. In cohort A2 was de ORR 15,4% onder alle patiënten; 25,0% onder de HRD-positieve patiënten; en 84,6% onder de BRCA1/2-positieve patiënten (n=13). De figuur laat de mediane radiografisch-progressievrije overleving en overall survival zien in cohort A1 (panels A en B) en cohort A2 (panels C en D). De meest-gerapporteerde graad 3 of 4 treatment-related adverse events waren misselijkheid (40,8% van de patiënten) en anemie (14,1%); discontinuering wegens TRAEs werd gezien in 27,3% in cohort A1 en 23,7% in cohort A2.

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van nivolumab plus rucaparib actief is in patiënten met HRD-positief postchemotherapie en chemotherapie-naïef mCRPC; vooral in patiënten met BRCA1/2-mutaties. De veiligheid was als verwacht.

1.Fizazi K, Retz M, Petrylak DP et al. Nivolumab plus rucaparib for metastatic castration-resistant prostate cancer: results from the phase 2 CheckMate 9KD trial. J ImmunoTher Cancer 2022-004761

Summary: In two cohorts of the phase 2 CheckMate 9KD trial activity was seen with the combination of nivolumab and rucaparib for HRD-positive postchemotherapy or chemotherapy-naïve mCRPC, especially in patients harboring BRCA1/2 mutations.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren