Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Off-the-shelf BK-virus-specifieke cytotoxische lymfocyten voor hemorragische cystitis na allotransplantatie


Dr. Katayoun RezvaniBK-virus geassocieerde hemorragische cystitis (BKV-HC) is een niet-ongebruikelijke complicatie na allogene hematopoïetische stamceltransplantatie (alloHCT). BKV-HC kan resulteren in pijnlijke hematurie, urinaire obstructie, en nierdysfunctie. Een prospectieve studie van MD Anderson Cancer Center (Houston TX) heeft feasibiliteit, veiligheid, en werkzaamheid geïnventariseerd van toediening van BKV-specifieke cytotoxische T-lymfocyten (CTLs) afkomstig van most closely HLA-gematchte gezonde donoren als therapie voor BKV-HC na alloHCT. Dr. Katayoun Rezvani en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie includeerde 59 patiënten die BKV-HC ontwikkelden na alloHCT. De CTLs waren verkregen uit 26 donoren, en voor off-the-shelf gebruik opgeslagen in een CTL-bank. Infusie van CTLs resulteerde in respons in 40 van 59 evalueerbare patiënten (67,7%) na 14 dagen en in 40 van 49 evalueerbare patiënten (81,6%) na 45 dagen. Alle responsen bleven behouden. Er waren geen gevallen van graad 3 of 4 GVHD, graft failure, of infusie-gerelateerde toxiciteiten. BKV-CTLs werden gedetecteerd in bloedmonsters van de patiënten tot drie maanden na de infusie.

De onderzoekers concluderen dat off-the-shelf BKV-CTLs een veilige en effectieve behandeling vormen voor BKV-HC na alloHCT.

1.Olson A, Lin R, Marin D et al. Third-party BK virus-specific cytotoxic T lymphocyte therapy for hemorrhagic cystitis following allotransplantation. J Clin Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: A prospective study at MD Anderson Cancer Center (Houston, TX) found that third-party BK virus-specific cytotoxic T lymphocytes, generated from healthy donors and banked for off-the-shelf use, are a safe and effective therapy for the management of patients with hemorrhagic cystitis following allotransplantation.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren