Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Olaparib versus chemotherapie voor platinagevoelig recidiverend ovariumcarcinoom in patiënten met BRCA1/2-mutatie


Dr. Richard PensonDe PARP-remmer olaparib gaat herstel van enkelstrengs DNA-breuken in tumoren tegen. In tumoren van patiënten met kiemlijn BRCA1/2-mutaties is ook het herstel van dubbelstrengs-breuken gestoord. De multinationale fase 3-studie SOLO3 vergeleek olaparib tabletten met niet-platina chemotherapie voor platinagevoelig recidiverend ovariumcarcinoom in patiënten met kiemlijn BRCA1/2-mutaties die tenminste twee eerdere lijnen platina-gebaseerde chemotherapie hadden gekregen. Dr. Richard Penson (Harvard Medical School, Boston MA) en collega’s publiceren de studie online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie randomiseerde 266 patiënten 2:1 naar olaparib 300 mg tweemaal daags (n=178) of physician’s choice van single-agent chemotherapie (gepegyleerd liposomaal doxorubicine, paclitaxel, gemcitabine, of topotecan; n=88). Het primaire eindpunt was ORR in blinded central review. De figuur laat zien dat deze significant beter was in de olaparibgroep dan in de chemotherapiegroep (72,2% versus 51,4%; OR 2,53; p=0,002). In de subgroep van patiënten die twee eerdere lijnen behandeling hadden gekregen was de ORR 84,6% met olaparib versus 61,5% met chemotherapie (OR 3,44; 95%-bti 1,42-8,54). Ook de progressievrije overleving (A: geblindeerde centrale beoordeling; B plaatselijke beoordeling) was significant beter met olaparib dan met chemotherapie. Er waren geen onverwachte adverse events.

De onderzoekers concluderen dat olaparib vergeleken met niet-platina chemotherapie resulteerde in significant betere respons en PFS in patiënten met recidiverend platina-gevoelig ovariumcarcinoom en BRCA1/2-mutatie die twee of meer eerdere lijnen platina-gebaseerde chemotherapie hadden gekregen.

1.Penson RT, Villalobos Valencia R, Cibula D et al. Olaparib versus nonplatinum chemotherapy in patients with platinum-sensitive relapsed ovarian cancer and a germline BRCA1/2 mutation (SOLO3): a randomized phase III trial. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study SOLO3 compared olaparib tablets versus nonplatinum chemotherapy for relapsed platinum-sensitive ovarian cancer in patients with germline BRCA1/2 mutation, after at least two prior lines of platinum-based chemotherapy. The response and PFS (A: blinded central review; B: investigator assessed) were significantly better with olaparib compared to chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren