Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Oncologische uitkomsten na schildwachtklierbiopsie versus halsklierdissectie in T1-T2N0 OC/OPC


Prof. Renaud GarrelSchildwachtklierbiopsie (SNB) is een accurate procedure in operabel cT1-T2N0 mond- en orofarynxcarcinoom, maar de oncologische equivalentie van SNB met halslymfeklierdissecetie (ND) is nog niet onderzocht. Een multicenter fase 3-studie in Frankrijk heeft de oncologische uitkomsten na SNB vergeleken met die na ND. Prof. Renaud Garrel (Universiteitsziekenhuis Montpellier) en collega’s publiceren de studie in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie randomiseerde 307 patiënten naar ND of SNB (alleen biopsie indien negatief, of gevolgd door ND indien positief tijdens primaire tumorchirurgie). Het primaire eindpunt was halsklier-recidiefvrije overleving (RFS) na twee jaar. Secundaire eindpunten waren vijf-jaars halsklier RFS, twee- en vijf-jaars ziektespecifieke overleving (DSS) en overall survival (OS), duur van verblijf in het ziekenhuis, en hals- en schouder morbiditeit in de eerste twee jaar na de chirurgie.

Gegevens van 279 patiënten (139 ND en 140 SNB) konden worden geanalyseerd. De halsklier-RFS na twee jaar was 89,6% (95%-bti 83-94) in de ND-groep versus 90,7% (95%-bti 84-95) in de SNB-groep, waarmee de equivalentie werd bevestigd (p<0,01). Voor de secundaire werkzaamheids-eindpunten waren er geen verschillen tussen beide groepen. De mediane duur van verblijf in het ziekenhuis was 8 dagen met ND versus 7 dagen met SNB (p<0,01). De functionele uitkomsten waren tot zes maanden na de chirurgie significant slechter in de ND-groep dan in de SNB-groep.

De onderzoekers concluderen dat de SNB- en ND-benadering oncologisch equivalent waren, met lagere morbiditeit in de SNB-groep gedurende de eerste zes maanden na de chirurgie.

1.Garrel R, Poissonnet G, Plana AM et al. Equivalence randomized trial to compare treatment on the basis of sentinel node biopsy versus neck node dissection in operable T1-T2N0 oral and oropharyngeal cancer. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: A multicenter phase 3 study in France found oncologic equivalence of sentinel node biopsy and neck lymph node dissection in operable oral and oropharyngeal cT1-T2N0 cancer, with lower morbidity in de SN arm during the first 6 months after surgery. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren