Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Oncologische uitkomsten van fertiliteitsparende versus radicale chirurgie voor stadium I AGCT


Dr. Alice BergaminiOngeveer 30% van de adult type granulosa cell tumors van het ovarium (AGCTs) worden gediagnostiseerd in patiënten in de vruchtbare leeftijd. In patiënten met stadium I AGCTs is vruchtbaarheid-sparende chirurgie (FSS) een optie, hetzij unilaterale salpingo-oöforectomie (USO) of cystectomie. De MITO-9 studie (‘Multicenter Italian Trials in Ovarian cancer’) heeft de oncologische uitkomsten van FSS versus radicale chirurgie (RS) voor stadium I AGCTs vergeleken. Dr. Alice Bergamini (Ospedale San Raffaele, Milaan) en haar collega’s van de MITO-groep publiceren de studie online in Gynecologic Oncology.1

De retrospectieve studie includeerde 229 patiënten, onder wie 33% FSS onderging en 67% RS. In de FSS-groep onderging 63% USO, 17% cystectomie, en 20% cystectomie gevolgd door USO. De mediane follow-up was 84 maanden. De mediane ziektevrije overleving was significant slechter in de FSS-groep (50% na tien jaar) dan in de RS-groep (74% na tien jaar; p=0,006). Er was echter geen significant verschil in DFS na RS versus USO (tien-jaars DFS 75% versus 70%; p=0,5). De DFS was in de cystectomie-groep significant slechter dan in de USO-groep (tien-jaars DFS 16% versus 70%; p<0,001). Patiënten die cystectomie gevolgd door USO ondergingen hadden een betere prognose dan patiënten die alleen cystectomie ondergingen, zij het wel significant slechter dan patiënten die alleen USO ondergingen (tien-jaars DFS 41% versus 70%; p=0,05). Er was geen significant verschil in overall survival tussen FSS-patiënten met RS-patiënten.

De onderzoekers concluderen dat FSS voor stadium I AGCTs oncologisch veilig is, mits cystectomie wordt vermeden. USO is de te prefereren benadering.

1.Bergamini A, Cormio G, Ferrandina G et al. Conservative surgery in stage I adult type granulosa cells tumors of the ovary: results from the MITO-9 study. Gynecol Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The MITO-9 study (‘Multicenter Italian Trials in Ovarian cancer’) found that fertility-sparing surgery for adult type granulosa cell tumors of the ovary is oncologically safe, provided that cystectomy is avoided. Unilateral salpingo-oophorectomy is the preferred approach.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren