Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Oorzaak-specifieke mortaliteit na initiële chemotherapie voor klassiek Hodgkin lymfoom


Dr. Lindsay MortonModerne initiële behandeling voor klassiek Hodgkin lymfoom (cHL) is in toenemende mate ABVD-chemotherapie, met afname van het gebruik van radiotherapie. Een analyse van Amerikaanse registraties heeft oorzaak-specifieke mortaliteit geïnventariseerd na initiële chemotherapie voor cHL in de periode van 2000 tot en met 2015, met follow-up tot eind 2016. Dr. Lindsay Morton (National Cancer Institute, Bethesda MD) en collega’s publiceren de analyse in het Journal of Clinical Oncology.1

De onderzoekers identificeerde 20.007 patiënten met een diagnose vroeg (stadium I of II) of gevorderd (stadium III of IV) in de leeftijd van 20 tot 75 jaar, die tijdens de studieperiode initiële chemotherapie kregen. Tijdens de follow-up overleden 3380 van deze patiënten, onder wie 1321 (39%) aan een andere oorzaak dan lymfoom. Vergeleken met de algemene Amerikaanse bevolking waren de niet-maligniteit standardized mortality ratios verhoogd met een factor 2,4 (95%-bti 2,2-2,6) voor patiënten met gevorderd cHL en een factor 1,6 (95%-bti 1,4-1,7) voor patiënten met vroeg-stadium cHL; overeenkomend met excess absolute risks 61,6 respectievelijk 18,2 per 10.000 patiëntjaren.

De hoogste EARs voor niet-maligniteit doodsoorzaken van patiënten met gevorderd cHL waren die van hartziekte (EAR 15,1; SMR 2,1), infecties (EAR 10,6; SMR 3,9), interstitiële longziekte (ILD: EAR 9,7; SMR 22,1), en bijwerkingen van medicaties (EAR 7,4; SMR 5,0). Onder patiënten met vroeg-stadium cHL waren de hoogste EARs voor niet-maligniteit doodszoorzaken die van hartziekte (EAR 6,6; SMR 1,7), ILD (EAR 3,7; SMR 13,1), en infecties (EAR 3,1; SMR 2,2). Sterk-verhoogde SMRs voor ILD, infecties, en bijwerkingen van medicaties werden gezien in het eerste jaar na de cHL-diagnose. Patiënten in de leeftijd van zestig jaar en ouder met gevorderd-stadium cHLhadden een disproportioneel verhoogde mortaliteit ten gevolge van hartziekte, ILD, infecties, bijwerkingen, en solide tumoren.

De onderzoekers concluderen dat patiënten na initiële chemotherapie voor cHL verhoogde risico’s hadden van niet-lymfoom doodsoorzaken.

1.Dores GM, Curtis RE, Dalal NH et al. Cause-specific mortality following initial chemotherapy in a population-based cohort of patients with classical Hodgkin lymphoma, 2000-2016. J Clin Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Analysis of US population-based cancer registries (2000-2016) found that after initial chemotherapy for classical Hodgkin lymphoma patients face increased nonlymphoma mortality risks from multiple, potentially preventable, causes.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren