Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Opimale timing van hormoontherapie en optimaal stralingsveld voor ongunstig-risico gelokaliseerd prostaatcarcinoom


Prof. Mark RoachDe fase 3-studie NRG/RTOG 9413 onderzocht de optimale timing van hormoontherapie en het optimale stralingsveld in patiënten met intermediair- of hoog-risico gelokaliseerd prostaatcarcinoom. De studie liet in 2007 zien dat whole pelvic radiotherapy (WPRT) plus neoadjuvante hormoontherapie (NHT) resulteerde in betere progressievrije overleving in vergelijking met prostate only radiotherapy (PORT) plus NHT, WPRT plus adjuvante hormoontherapie (AHT), en PORT plus AHT. Prof. Mark Roach (University of California, San Francisco) en collega’s publiceren online in The Lancet Oncology een lange-termijn update voor de eindpunten progressievrije overleving en late toxiciteiten.1

De 2x2 factoriële studie had als eerste stratificatiefactor sequentie van hormoontherapie (neoadjuvant versus adjuvant) en als tweede stratificatiefactor stralingsveld (gehele pelvis versus alleen prostaat). Tussen april 1995 en juni 1999 includeerde de studie 1322 patiënten van 53 centra in de Verenigde Staten. Ze werden 1:1:1:1 gerandomiseerd naar NHT+WPRT, NHT+PORT, WPRT+AHT, of PORT+AHT. De randomisatie geschiedde gestratificeerd naar T-stadium, Gleason score, en PSA-niveau.

De follow-up was mediaan 8,8 jaar voor alle patiënten en 14,8 jaar voor overlevende patiënten (n=346). De tien-jaars PFS was 28,4% in de NHT+WPRT groep; 23,5% in de NHT+PORT groep; 19,4% in de WPRT+AHT groep, en 30,2% in de PORT+AHT groep. De meest-gerapporteerde graad 3 of hoger late toxiciteit was blaastoxiciteit, die werd gezien in 6% van de patiënten in de NHT+WPRT groep, 5% in de NHT+PORT groep, 7% in de WPRT+AHT groep, en 4% in de PORT+AHT groep. Late graad 3 of hoger gastroïntestinale adverse events werden gezien in 7% van de NHT+WPRT groep, 2% van de NHT+PORT groep, 3% van de WPRT+AHT groep, en 2% van de PORT+AHT groep.

De onderzoekers concluderen dat NHT+WPRT voor niet-gunstig risico gelokaliseerd prostaatcarcinoom resulteerde in betere progressievrije overleving maar ook hoger risico van graad 3 of hoger gastroïntestinale AEs dan NHT+PORT of WPRT+AHT.

1.Roach M, Moughan J, Lawton CAF et al. Sequence of hormonal therapy and radiotherapy field size in unfavourable, localised prostate cancer (NRG/RTOG 9413): long-term results of a randomised, phase 3 trial. Lancet Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The NRG/RTOG 9413 study was designed to identify the optimal timing of hormone therapy (neoadjuvant versus adjuvant) and the optimal radiation field (whole pelvic versus prostate only) in patients with intermediate or high risk prostate cancer. Long-term follow-up of the study shows that neoadjuvant hormonal therapy (NHT) plus whole pelvic radiotherapy (WPRT) improved progression-free survival compared with NHT plus prostate only radiotherapy and compared with WPRT plus adjuvant hormonal therapy; but also increased the risk of grade 3 or worse intestinal toxicity.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren