Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Optimale dosering van clofarabine in combinatie met TBI voor transplantatie in AML-patiënten


Dr. Elizabeth KrakowEen standaard conditioneringsregime voor allogene transplantatie voor AML is fludarabine plus lage-dosering totale lichaamsbestraling (TBI). Clofarabine is een immuunsuppressief purinenucleoside-analoog met wellicht betere antileukemische activiteit dan fludarabine. Een fase 1-2 studie van Fred Hutchinson Cancer Research Center (Seattle WA) heeft de werkzaamheid van clofarabine plus TBI als niet-myeloablatief conditioneringsregime voor alloHCT in AML onderzocht. Dr. Elizabeth Krakow en collega’s publiceren de studie online in het American Journal of Hematology.1

De studie includeerde 44 patiënten (leeftijd mediaan 69 jaar, range 53-74) die niet geschikt werden geacht voor meer intensieve regimes. Ze kregen clofarabine in doseringen 150 tot 250 mg/m2 in combinatie met 2 Gy TBI. Eén patiënt ontwikkelde multifactoriële acute nierschade; verder waren er geen graad 3 of hoger adverse events. De transplantatie was succesvol in alle patiënten. Het primair eindpunt van de studie was relapse-percentage in de eerste zes maanden na de transplantatie. De zes-maands relapse rate was 16% (95%-bti 5-27) onder alle patiënten en 14% (95%-bti 3-26) onder de 36 patiënten die clofarabine 250 mg/m2 hadden gekregen, waarmee voldaan werd aan het vooraf-gespecificeerde werkzaamheidscriterium. De twee-jaars leukemievrije overleving was 52% (95%-bti 37-67) en de twee-jaars overall survival was 55% (95%-bti 40-70). In vergelijking met een historisch cohort van patiënten die fludarabine 90 mg/m2 plus 2 Gy TBI hadden gekregen was het clofarabine-TBI regime geassocieerd met lagere mortaliteit (HR 0,50; 95%-bti 0,28-0,91), ziekteprogressie of overlijden (HR 0,48; 95%-bti 0,27-0,85), en morfologische relapse (HR 0,30; 95%-bti 0,13-0,69), met vergelijkbare non-relapse mortaliteit (HR 0,85; 95%-bti 0,36-2,00).

De onderzoekers concluderen dat de combinatie van clofarabine met TBI conditionering voor alloHCT in AML nader onderzoek verdient.

1.Krakow EF, Gyurkocza B, Storer BE et al. Phase I/II multisite trial of optimally dosed clofarabine and low-dose TBI for hematopoietic cell transplantation in acute myeloid leukemia. Am J Hematol 2019; epub ahead of print

Summary: A phase 1-2 study at Fred Hutchinson Cancer Research Center (Seattle, WA) found 6-month relapse rate 14% after clofaribine 250 m/m2 plus total body irradiation 2Gy conditioning for alloHCT in AML.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren