Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Optimale volgorde van neoadjuvante anthracyclines en taxanen voor HER2-negatief mammacarcinoom


Dr. Nathalie LeVasseurEr is geen duidelijkheid over de optimale volgorde van anthracyclines en taxanen als neoadjuvante chemotherapie (NACT) voor mammacarcinoom (BC). Een retrospectieve studie in Canada heeft de impact op pathologisch complete respons (pCR) onderzocht van beide mogelijke volgordes van NACT voor HER2-negatief BC. Dr. Nathalie LeVasseur (British Columbia Cancer, Vancouver) en collega’s publiceren de studie in Breast Cancer Research and Treatment.1

Tussen mei 2012 en mei 2020 kregen in BCC 283 patiënten die voldeden aan de inclusiecriteria van de studie NACT voor HER2-negatief BC. Er waren 187 (66%) patiënten die eerst anthracycline kregen gevolg door taxaan (AC-T groep) en 96 (34%) die eerst taxaan kregen gevolgd door anthracycline (T-AC groep). Het percentage patiënten met pCR was 19% in de AC-T groep versus 21% in de T-AC groep (p=0,752). Er waren ook geen verschillen tussen beide groepen in percentages patiënten met klinisch complete respons, downstaging, conversie naar eligibiliteit voor borstsparende chirurgie, recidiefvrije overleving en overall survival. In de twee groepen tezamen was het percentage patiënten met pCR het hoogst onder patiënten met TNBC (32% versus 13% onder patiënten met HR-positieve ziekte; p<0,001) en graad 3 tumoren (31% versus 12% voor graad 1-2 tumoren; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat deze real-world analyse van NACT voor HER2-negatief BC geen verschillen heeft laten zien in werkzaamheid tussen de twee mogelijke volgorden van anthracylines en taxanen.

  • 1.Tesch ME, Chia SK, Simmons CE, LeVasseur N. Impact of sequence order of anthracyclines and taxanes in neoadjuvant chemotherapy on pathologic complete response rate in HER2-negative breast cancer patients. Breast Cancer Res Treat 2021; epub ahead of print

Summary: A retrospective study in Canada investigated the optimal sequence order of anthracyclines and taxanes in neoadjuvant chemotherapy for HER2-negative breast cancer. There were no differences in pCR rates or clinical outcomes between the group treated with anthracyline followed by taxane and the group treated with taxane followed by anthracycline.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren