Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Optimaliseren van duur van empirische antimicrobiële therapie voor febriele neutropenie bij hematologische maligniteit

(0)2017-11-16 13:53   ( Nieuws )

Tags

How Long studie  

Dr. José Miguel CisnerosVoorzetting van empirische antimicrobiële therapie (EAT) voor febriele neutropenie in patiënten met hematologische maligniteiten tot neutrophil recovery is bereikt zou kunnen betekenen dat de therapie onnodig verlengd wordt. De gerandomiseerde fase 4-studie How Long onderzocht de mogelijkheid EAT te discontinueren op geleide van klinische gegevens ongeacht het neutrofielgetal. Dr. José Miguel Cisneros (Universiteitsziekenhuis Sevilla, Spanje) en collega’s publiceren de studie online in The Lancet Haematology.1

De studie werd uitgevoerd in zes centra in Spanje. Deelnemers waren volwassen patiënten met hematologische maligniteit of ontvangers van HSCT, met hoog-risico febriele neutropenie waarvoor ze EAT kregen volgens lokale protocollen in overeenstemming met internationale richtlijnen. De patiënten werden gerandomiseerd naar een experimentele groep (n=78) waarin EAT werd gediscontinueerd na 72 uur apyrexie plus klinisch herstel, of een controlegroep (n=79) waarin EAT werd voortgezet tot tevens het neutrofielgetal 0,5x109 cellen per liter of hoger was. Het primaire eindpunt van de studie was het aantal EAT-vrije dagen.

Het gemiddelde aantal EAT-vrije dagen was significant hoger in de experimentele groep dan in de controlegroep (16,1 versus 13,6 dagen; p=0,026). Er waren 341 adverse events in de experimentele groep versus 295 in de controlegroep (p=0,057) waarvan 323 in de experimentele groep versus 257 in de controlegroep graad 1 of 2 waren. De meest-gerapporteerde AEs waren mucositis (36% van de patiënten in de experimentele groep versus 25% in de controlegroep), diarree (29% versus 30%), en misselijkheid en braken (26% versus 28%). Er werden 56 ernstige AEs gerapporteerd; 18 in de experimentele groep versus 38 in de controlegroep. Vier patiënten overleden, onder wie één in de experimentele groep en drie in de controlegroep.

De onderzoekers concluderen dat in hoog-risico patiënten met hematologische maligniteiten en febriele neutropenie EAT kan worden gediscontinueerd na 72 uur apyrexie en klinisch herstel, ongeacht het neutrofielgetal. Deze benadering vermindert onnodige blootstelling aan antimicrobiële middelen, en is veilig.

1.Aguilar-Guisado M, Espigado I, Martin-Peña A et al. Optimisation of emprical antimicrobial therapy in patients with haematological malignancies and febrile neutropenia (How Long study): an open-label, randomised, controlled phase 4 trial. Lancet Haematol 2017; epub ahead of print

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren