Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Oraal relugolix versus leuprolide-injecties voor androgeendeprivatietherapie in gevorderd prostaatcarcinoom


Dr. Neal ShoreInjecteerbare LHRH-agonisten, zoals leuprolide, zijn standaard-behandelingen voor androgeendeprivatie in patiënten met prostaatcarcinoom. Relugolix is een orale GnRH-antagonist. De multinationale fase 3-studie HERO vergeleek relugolix met leuprolide in patiënten met gevorderd prostaatcarcinoom. De studie wordt gepresenteerd op de virtuele meeting van ASCO. Dr. Neal Shore (Carolina Urologic Research Center, Myrtle Beach SC) en collega’s publiceren de studie ook online in The New England Journal of Medicine.1

HERO includeerde mannen met gevorderd prostaatcarcinoom, die voor de duur van 48 weken 2:1 werden gerandomiseerd naar oraal relugolix 120 mg eenmaal daags (n=622) of leuprolide-injecties iedere drie maanden (n=308). Het primaire eindpunt was aanhoudende testosteronsuppressie tot castratieniveau (lager dan 50 ng/dl) tot en met week 48. Aan dit criterium werd voldaan door 96,7% van de patiënten in de relugolixgroep (95%-bti 94,9-97,9) versus 88,8% van de patiënten in de leuprolidegroep (84,6-91,8), waarmee superioriteit van relugolix over leuprolide voor dit eindpunt werd aangetoond (p<0,001 voor superioriteit). Een secundair eindpunt was castratieniveau op dag vier; aan dit criterium werd voldaan door 56,0% van de patiënten met relugolix versus geen van de patiënten met leuprolide (p<0,001). De incidentie van majeure cardiovasculaire gebeurtenissen was 2,9% met relugolix en 6,2% met leuprolide (HR 0,46; 95%-bti 0,24-0,88).

De onderzoekers concluderen dat onder mannen met gevorderd prostaatcarcinoom relugolix resulteerde in snelle suppressie van testosteron in een significant hoger percentage patiënten dan leuprolide, met een 54% lager risico van majeure cardiovasculaire gebeurtenissen.

1.Shore ND, Saad F, Cookson MS et al. Oral relugolix for androgen-deprivation therapy in advanced prostate cancer. N Engl J Med 2020; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study HERO compared the oral GnRH antagonist relugolix versus the injectable LHRH agonist leuprolide for achieving androgen deprivation for advanced prostate cancer. Relugolix achieved rapid, sustained suppression of testosterone levels that was superior to that with leuprolide, with a 54% lower risk of major adverse cardiovascular events.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren