Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

OS-impact van tweede allo-HCT versus donor-lymfocytinfusie voor recidiverend AML


Prof. Mohamad MohtyDe optimale behandeling voor AML-patiënten met relapse na allo-HCT is niet duidelijk. Er is geen gerandomiseerde klinische studie uitgevoerd die tweede allo-HCT (allo-HCT2) vergeleek met donor-lymfocytinfusie (DLI). Prof. Mohamad Mohty (Hôpital Saint-Antoine, Parijs) en zijn collega’s van de Acute Leukemia Working Party van de European Society for Blood and Marrow Transplantation (ALWP-EMBT) hebben in het register van ALWP-EBMT retrospectief overlevingsuitkomsten geïnventariseerd van deze beide benaderingen. Ze publiceren hun bevindingen online in JAMA Oncology.1

In het register identificeerden de onderzoekers 418 volwassen patiënten met relapse na allo-HCT1. Iets meer dan de helft (n=228; 54,1%) van de patiënten waren mannen; de gemiddelde leeftijd was 46,2 jaar (IQR 36,5-56,9 jaar). Van de patiënten kregen 137 allo-HCT2 en 281 DLI. Eindpunt van de analyse was het percentage patiënten die in leven waren twee en vijf jaar na allo HCT2 of DLI. Voor dit eindpunt waren er geen significante verschillen tussen beide groepen: twee-jaars OS 26% met allo-HCT2 versus 25% met DLI; vijf-jaars OS 19% met allo-HCT2 versus 15% met DLI (p=0,86). De OS met beide procedures was beter als de procedure werd aangeboden als de patiënt in complete remissie was (HR 0,55; p<0,001). De OS met beide procedures was slechter als relapse plaatsvond binnen zes maanden na allo-HCT1 (vijf-jaars OS 9% met allo-HCT 2 versus 4% met DLI; p=0,86).

De onderzoekers concluderen dat het niet goed mogelijk is een van beide benaderingen aan te bevelen boven de andere.

1.Kharfan-Dabaja MA, Labopin M, Polge E et al. Association of second allogeneic hematopoietic cell transplant vs donor lymphocyte infusion with overall survival in patients with acute myeloid leukemia relapse. JAMA Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The optimal treatment approach for AML patients who relapse after allo-HCT is not clear. No randomized study comparing outcomes of a second allo-HCT versus donor lymphocyte infusion has been conducted to date. A registry-based study of the Acute Leukemia Working Party of the European Society for Blood and Marrow Transplantation showed that it is not possible to recommend one of these two approaches over the other. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren