Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Osimertinib versus chemotherapie voor CNS-metastasen van T790M-positief NSCLC: AURA3-resultaten

(0)2018-07-31 11:57   ( Nieuws )

Prof. Yi-Long WuEr is behoefte aan EGFR-TKIs met verbeterde CNS-penetratie en activiteit tegen CNS-metastasen in patiënten met EGFR-mutatie positief gevorderd NSCLC, hetzij bij initiële diagnose of bij progressie. De fase 3-studie AURA3 vergeleek de EGFR-TKI osimertinib met platina-pemetrexed voor EGFR T790M-positief gevorderd NSCLC met progressie op eerdere EGFR-TKI remmer. Een vooraf-geplande subgroep-analyse betrof CNS-activiteit in patiënten met CNS-activiteiten. Prof. Yi-Long Wu (Algemeen Ziekenhuis Guangdong, Guangzhou) en collega’s publiceren deze subgroep-analyse online in het Journal of Clinical Oncology.1

De studie randomiseerde 419 patiënten 2:1 naar osimertinib 80 mg eenmaal daags of platina-pemetrexed. De subgroep met CNS-metastasen bestond uit 116 patiënten, onder wie 46 met meetbare CNS-lesies. Bij data cutoff voor de nu gepubliceerde analyse was de CNS-ORR in deze groep 70% met osimertinib (21 van 30 patiënten) versus 31% met platina-pemetrexed (5 van 16 patiënten), overeenkomend met OR 5,13 (p=0,015). In patiënten met meetbare en/of niet-meetbare CNS-lesies was de ORR 40% met osimertinib versus 17% met platina-pemetrexed (OR 3,24; p=0,014). De mediane duur van CNS-respons was 8,9 maanden met osimertinib versus 5,7 maanden met platina-pemetrexed. De mediane CNS-progressievrije overleving was 11,7 maanden versus 5,6 maanden (HR 0,32; p=0,004).

De onderzoekers concluderen dat osimertinib vergeleken met platina-pemetrexed superieure CNS-werkzaamheid heeft laten zien in T790M-positief gevorderd NSCLC.

1.Wu Y-L, Ahn M-J, Garassino MC et al. CNS efficacy of osimertinib in patients with T790M-positive advanced non-small-cell lung cancer: J Clin Oncol 2018; epub ahead of print

Summary: The international phase III study AURA3 showed that osimertinib had superior CNS efficacy compared to platinum-pemetrexed in T790M-positive advanced NSCLC.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren