Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Osimertinib versus platina-pemetrexed voor gevorderd NSCLC met EGFR-T790M mutatie: OS-analyse van AURA3

(0)2020-08-29 12:00   ( Nieuws )

Prof. Yi-Long WuDe multinationale fase 3-studie AURA3 randomiseerde patiënten met gevorderd NSCLC met T790M-mutatie in EGFR, na progressie op eerstelijns EGFR-TKI, naar de derdegeneratie EGFR-TKI osimertinib of platina-pemetrexed chemotherapie. In 2017 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving (mediaan 10,1 versus 4,4 maanden; HR 0,30; p<0,001) en de objective response rate (71% versus 31%; OR 5,39; p<0,001) significant beter waren in de osimertinib-arm dan in de chemotherapie-arm. Prof. Yi-Long Wu (Guangdong Longkankerinstituut, Guangzhou) en collega’s publiceren nu in Annals of Oncology een analyse van de overall survival in de studie.1

De studie randomiseerde 279 patiënten naar oraal osimertinib 80 mg eenmaal daags en 136 patiënten naar ten hoogste zes drie-weekse cycli platinum-pemetrexed. Op het moment van data cutoff (DCO) waren 67% van de patiënten in de osimertinibgroep versus 66% van de patiënten in de chemotherapiegroep overleden, met mediane OS 26,8 maanden versus 22,5 maanden (HR 0,87; p=0,277). De twee-jaars OS was 55% versus 43%, en de drie-jaars OS was 37% versus 30%. Een mogelijke verklaring voor het niet-signifcante OS-verschil tussen beide groepen is crossover van platina-pemetrexed naar osimertinib (op het moment van DCO was 73% van de patiënten in de chemotherapiegroep na progressie overgegaan op osimertinib). De tijd tot eerste volgende therapie of overlijden was wel significant beter in de osimertinibgroep (HR 0,21; p<0,001).

De onderzoekers concluderen dat AURA3 geen significant OS-profijt van osimertinib heeft laten zien, hetgeen mogelijk verklaard wordt uit crossover van de chemotherapiegroep naar de osimertinibgroep.

1.Papadimitrakopoulou VA, Mok TS, Han J-Y et al. Osimertinib versus platinum-pemetrexed for patients with EGFR T790M advanced NSCLC and progression on a prior EGFR-tyrosine kinase inhibitor: AURA3 overall survival analysis. Ann Oncol 2020; epub ahead of print

Summary: Overall survival analysis of the multinational phase 3 study AURA3 (osimertinib versus platinum-pemetrexed for advanced NSCLC with EFGR-T790M mutation) found no significant OS-benefit with osimertinib, which possibly reflects the high rate of crossover from platinum-pemetrexed to osimertinib on disease progression (73% of patients).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren