Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Osimertinib voor leptomeningeale metastasen van EGFR-mutatiepositief niet-kleincellig longcarcinoom


Prof. Myung-Ju AhnIn 3% tot 4% van de patiënten met gevorderd NSCLC worden leptomeningeale metastasen (LMs) gezien. De incidentie van LMs is hoger (ongeveer 9%) in patiënten met gevorderd NSCLC met EGFR-mutatie. Deze patiënten hebben een slechte prognose, met mediane overall survival van 3 tot 10 maanden vanaf de diagnose. Osimertinib is een derde-generatie irreversibele EGFR-TKI, die vanuit het bloed in de hersenen kan doordringen. De multinationale fase 1-studie BLOOM heeft de werkzaamheid van osimertinib voor LMs van EGFR-mutatiepositief NSCLC onderzocht. Het dose finding gedeelte van de studie is in 2017 gepubliceerd. Prof. Myung-Ju Ahn en collega’s publiceren nu online in het Journal of Clinical Oncology deel B van de studie, betreffende de werkzaamheid van osimertinib in patiënten met LMs van EGFR-mutatiepositief NSCLC na progressie op eerdere EGFR-TKI.1

Deel B van BLOOM werd uitgevoerd in vijf centra in Zuid-Korea en één centrum in Taiwan. De studie includeerde 41 patiënten, die osimertinib 160 mg eenmaal daags kregen. De LM-ORR was 62% (95%-bti 45-78) met een mediane duur van respons 15,2 maanden (7,5-15,5). De overall-ORR was 41% (26-58) met mediane duur van respons 8,3 maanden (5,6-16,5). De mediane lokaal-beoordeelde progressievrije overleving was 8,6 maanden (5,4-13,7) en de mediane overall survival was 11,0 maanden (8,0-18,0). Klaring van tumorcellen uit het CSF werd bevestigd in 28% (15-44) van 40 patiënten. Het neurologisch functioneren verbeterde in 12 van 21 patiënten met abnormaal functioneren bij inclusie.

De onderzoekers concluderen dat osimertinib relevante therapeutische werkzaamheid en acceptabele veiligheid had in patiënten met LM van EGFR-mutatiepositief NSCLC na progressie op eerdere EGFR-TKI.

1.Yang JCH, Kim S-W, Kim D-W et al. Osimertinib in patients with epidermal growth factor receptor mutation-positive non-smal-cell lung cancer and leptomeningeal metastases: the BLOOM study. J Clin Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: Part B of the phase 1 study BLOOM evaluated the third-generation EGFR-TKI osimertinib for EGFR-mutated NSCLC with leptomeningeal metastases after progression on previous EGFR-TKI. Osimertinib showed meaningful therapeutic efficacy in the CNS and a manageable safety profile. The median OS was 11.0 months. CSF tumor clearance was confirmed in 28% of patients, and neurologic function was improved in 57% of patients with an abnormal assessment at baseline. 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren