Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Osimertinib voor refractair EGFR-T790M gemuteerd NSCLC met CNS-metastasen: biomarkers van respons


Prof. Jinming YuEr zijn aanwijzingen voor werkzaamheid van osimertinib voor NSCLC met EGFR-T790M mutatie en CNS-metastasen, maar er zijn geen biomarkers bekend die patiënten kunnen identificeren met waarschijnlijkheid van profijt van osimertinib. De Chinese multicenter prospectieve studie APOLLO heeft de waarde onderzocht van analyse van EGFR-mutatie in circulerend DNA als biomarker van respons op osimertinib. Prof. Jinming Yu (Maligniteitenziekenhuis Shandong) en collega’s publiceren de studie in Clinical Cancer Research.1

De studie includeerde 38 patiënten met EGFR-T790M positief NSCLC met CNS-metastasen, die eerder met een EGFR-TKI behandeld waren. Ze kregen osimertinib 80 mg eenmaal daags tot ziekteprogressie of niet-acceptabele toxiciteit. Na mediaan 8,2 maanden follow-up (range 0,07-15,6) was progressie of overlijden gezien in 23 patiënten (60,5%). Twaalf patiënten (31,6%) hadden tenminste één graad 3 of 4 adverse event. Objectieve respons werd gezien in 39,4% van de patiënten, en de mediane progressievrije overleving was 8,4 maanden (95%-bti 5,8-10,9). Patiënten zonder detecteerbare EFGR-mutatie in circulerende DNA na zes weken behandeling hadden significant betere PFS dan patiënten met detecteerbare mutatie (niet-bereikt versus 4,5 maanden; p<0,05).

De onderzoekers concluderen dat osimertinib actief was voor T790M-EGFR gemuteerd NSCLC met CNS-metastasen. Analyse van EGFR-mutatie in circulerend DNA kan wellicht klinische respons voorspellen en herbiopsie overbodig maken.

1.Xing L, Pan Y, Shi Y et al. Biomarkers of osimertinib response in patients with refractory, EGFR-T790M-positive non-small cell lung cancer and centra nervous system metastases: the APOLLO study. Clin Cancer Res 2020; epub ahead of print

Summary: The prospective multicenter study APOLLO in China found potent activity of osimertinib for EGFR-T790M positive NSCLC with CNS metastases. Dynamic monitoring of plasma EGFR mutations may suffice for predicting clinical responses, mitigating the need for re-biopsy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren