Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Ototoxiciteit van hoge-dosering carboplatine voor patiënten met eerder-behandelde kiemceltumoren

(0)2023-09-17 12:00   ( Nieuws )

Dr. Darren FeldmanHoge-dosering carboplatine is een essentieel onderdeel van curatieve hoge-dosering chemotherapie (HDCT) voor patiënten met eerder-behandelde kiemceltumoren (GCTs). Hoewel bekend is dat gehoorverlies (HL) een bijwerking kan zijn van HDCT, maar de ernst en frequentie van HL na HDCT voor patiënten met eerder-behandelde GCTs zijn niet duidelijk. Een retrospectieve studie van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) het voorkomen van HL onder deze patiënten geïnventariseerd. Dr. Darren Feldman en collega’s publiceren de studie in Cancer.1

De studie includeerde 115 patiënten (mediane leeftijd 32 jaar) die tussen begin 1993 en eind 2017 HDCT kregen (in de meeste gevallen drie cycli) voor GCTs en audiografische testen ondergingen voorafgaand aan en na HDCT. Onder de 106 patiënten met normaal gehoor of mild HL voorafgaand aan HDCT waren er 70 (66%) die na HDCT matig tot ernstig HL in de spraakfrequenties ontwikkelden. Vijfentwintig patiënten (22%) werd gebruik van gehoorapparaten aangeraden. Matig tot ernstig HL voor alleen hoge frequenties (6-8 kHz) voor aanvang van HDCT was voorspellend voor ontwikkelen van HL in de spraakfrequenties en gebruik van gehoorapparaten na HDCT.

De onderzoekers concluderen dat HL frequent was na HDCT voor GCTs.

1.Funt SA, Knezevic A, Wilson K et al. Ototoxicity associated with high-dose carboplatin for patients with previously treated germ cell tumors. Cancer 2023.34991

Summary: A retrospective study at Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York, NY) found that after high-dose chemotherapy for previously treated germ cell tumors, hearing loss was frequent, with most patients developing at least moderate hearing loos in the speech frequencies and approximately one in five recommended for hearing aids.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren