Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overall mortaliteit na een diagnose mammacarcinoom in mannen versus vrouwen


Prof. Xiao-Ou ShuEr zijn aanwijzingen voor een hogere mortaliteit onder mannen dan onder vrouwen na een diagnose mammacarcinoom. Er is geen uitputtend onderzoek gedaan naar factoren die ten grondslag kunnen liggen aan deze dispariteit. Een analyse van de National Cancer Database heeft deze factoren geïnventariseerd. Prof. Xiao-Ou Shu (Vanderbilt University Medical Center, Nashville TN) en collega’s publiceren de analyse online in JAMA Oncology.1

In de NCDB identificeerden de onderzoekers 16.025 mannen (gemiddelde leeftijd bij diagnose 63,3 ± 13,0 jaar) en 1.800.708 vrouwen (59,9 ± 13,3 jaar) met een diagnose mammacarcinoom tussen begin 2004 en eind 2014. De overall mortaliteit was in alle stadia hoger onder mannen dan onder vrouwen. Tijdens mediaan 54,0 maanden follow-up overleed 24,9% van de mannen, en tijdens mediaan 60,5 maanden follow-up overleed 16,0% van de vrouwen. De drie-jaars OS was 86,4% onder mannen versus 91,7% onder vrouwen, en de vijf-jaars OS was 77,6% onder mannen versus 86,4% onder vrouwen. Overall waren klinische kenmerken en onderbehandeling geassocieerd met 63,3% van de overmaat sterfte onder mannen. Echter, ook na correctie voor klinische kenmerken, behandelingsfactoren, leeftijd, ras/etniciteit, en toegang tot zorg bleef geslacht een significante met overall mortaliteit samenhangende factor (HR 1,19; 95%-bti 1,16-1,23).

De onderzoekers concluderen dat mortaliteit na een diagnose mammacarcinoom hoger was onder mannen dan onder vrouwen. Deze dispariteit bleef bestaan na correctie voor klinische kenmerken, behandelingsfactoren, en toegang tot zorg. Er is behoefte aan studie van andere factoren (waaronder biologische kenmerken, behandelcompliantie, en leefstijlfactoren) om deze dispariteit te verklaren.

1.Wang F, Shu X, Meszoely I et al. Overall mortality after diagnosis of breast cancer in men vs women. JAMA Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database found that mortality after cancer diagnosis was higher among male versus female breast cancer patients. This disparity persisted after accounting for clinical characteristics, treatment factors, and access to care.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren