Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overall survival en ziektespecifieke overleving onder cervixcarcinoom-patiënten met of zonder mentale stoornis


Prof. Fang FangPersonen met een mentale stoornis hebben een lagere waarschijnlijkheid van deelname aan cervixcarcinoom-screening en van HPV-vaccinatie. Het is ook denkbaar dat deze populatie minder profijt heeft van tertiaire preventie. Een retrospectieve cohortstudie in Zweden heeft overleving van cervixcarcinoom-patiënten met vooraf-bestaande mentale stoornis vergeleken met die van patiënten zonder mentale stoornis. Prof. Fang Fang (Karolinska Instituut, Stockholm) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

In Zweedse patiëntenregisters identificeerden de onderzoekers 6725 vrouwen (gemiddelde leeftijd 52,2 ± 18,0 jaar) met een diagnose cervixcarcinoom tussen 2002 en 2016. Onder deze patiënten hadden 893 (13,3%) een diagnose van een vooraf-bestaande mentale stoornis. De figuur laat zien dat deze groep een 32% hoger risico had van overlijden aan any cause (HR 1,32; 95%-bti 1,17-1,48) en een 23% hoger risico van overlijden aan cervixcarcinoom (1,23; 1,07-1,42). Na correctie voor kenmerken van de ziekte bij diagnose waren de risico’s lager (any cause HR 1,19; 95%-bti 1,06-1,34; ziektespecifiek 1,12; 0,97-1,30).


De onderzoekers concluderen dat de resultaten van de studie suggereren dat onder patiënten met cervixcarcinoom, een vooraf-bestaande diagnose van een mentale stoornis geassocieerd was met slechtere overleving.

1.Herweijer E, Wang J, Hu K et al. Overall and cervical cancer survival in patients with and without mental disorders. JAMA Network Open 2023;6:e2336213

Summary: In a Swedish cohort study of 20,177 patients with cervical cancer diagnosed between 1978 and 2018, patients with a preexisting diagnosis of a mental health disorder had a 32% higher risk of death due to any cause and a 23% higher risk of death due to cervical cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren