Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overall survival met CDK4/6-remmer plus fulvestrant voor HR-positief HER2-negatief ABC: gepoolde analyse


Dr. Jennifer GaoCyclin-dependent kinase 4/6 inhibitors (CDKIs)zijn goedgekeurd voor gebruik in combinatie met endocriene therapie als eerste- of tweedelijns behandeling van patiënten met HR-positief HER2-negatief gevorderd of metastatisch mammacarcinoom (ABC/MBC). Een gepoolde analyse van drie gerandomiseerde studies heeft de overall survival met CDKI en fulvestrant voor ABC/MBC geëvalueerd. Dr. Jennifer Gao (FDA, Silver Spring MD) en collega’s publiceren de analyse in The Lancet Oncology.1

De drie studies includeerden volwassen patiënten met een ECOG performance status 0 of 1. De patiënten werden 2:1 gerandomiseerd naar CDKI plus fulvestrant (n=1296) of placebo plus fulvestrant (n=652). Tijdens mediaan 43,7 maanden follow-up overleden 935 van de 1948 geïncludeerde patiënten (48%). De mediane OS was 7,1 maanden langer in de CDKI plus fulvestrant-groep dan in de placebo plus fulvestrant-groep, met een OS-HR 0,77 (95%-bti 0,68-0,88). In de twee studies (n=396) die CDKI-fulvestrant vergeleken met placebo-fulvestrant als eerstelijns behandeling overleden tijdens mediaan 39,4 maanden follow-up 123 patiënten (31%) met een OS-HR 0,74 (95%-bti 0,52-1,07), en een niet-te-berekenen verschil in mediane OS omdat de mediane OS in de CDKI plus fulvestrant-groep niet bereikt werd, versus 45,7 maanden in de placebo plus fulvestrant-groep. In de drie studies (n=1552) die CDKI-fulvestrant vergeleken met placebo-fulvestrant als tweede- of laterelijns behandeling overleden tijdens mediaan 45,1 maanden follow-up 812 patiënten (52%), met een OS-HR 0,77 (95%-bti 0,67-0,89) en een verschil in mediane OS van 7,0 maanden.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van CDKIs aan fulvestrant voor HR-positief HER2-negatief ABC/MBC resulteerde in een consistent OS-profijt.

1.Gao JJ, Cheng J, Prowell TM et al. Overall survival in patients with hormone receptor-positive, HER2-negative, advanced or metastatic breast cancer treated with a cyclin-dependent kinase 4/6 inhibitor plus fulvestrant: a US Food and Drug Administration pooled analysis. Lancet Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Pooled analysis of three randomized studies found that addition of CDK4/6 inhibitors to fulvestrant for HR-positive, HER2-negative advanced or metastatic breast cancer was associated with a consistent overall survival benefit.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren