Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overall survival met darolutamide voor niet-metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom


Prof. Karim FizaziDarolutamide is een remmer van de androgeenreceptor. De multinationale fase 3-studie ARAMIS randomiseerde patiënten met niet-metatatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (CRPC) 2:1 naar darolutamide (600 mg in twee dagelijkse tabletten; n=955) of placebo (n=554), beide toegevoegd aan androgeendeprivatietherapie (ADT). Vorig jaar is gepubliceerd dat de mediane metastasevrije overleving (primair eindpunt) significant langer was in de darolutamidegroep dan in de placebogroep (40,4 maanden versus 18,4 maanden; HR 0,41; p<0,001). Patiënten met progressie in de placebogroep kregen open-label darolutamide aangeboden. Prof. Karim Fizazi (Insitut Gustave Roussy, Villejuif) en collega’s publiceren nu in The New England Journal of Medicine een analyse van de drie-jaars overall survival in de studie.1

De mediane duur van follow-up was 29,0 maanden. Op het moment van analyse van het primaire eindpunt gingen alle 170 patiënten die nog placebo kregen over op darolutamide; en 137 patiënten met eerdere discontinuering van placebo hadden tenminste één andere levensverlengende therapie gekregen. Het percentage overlevende patiënten na drie jaar was 83% in de darolutamidegroep versus 77% in de placebogroep, overeenkomend met een 31% lager risico van overlijden met darolutamide dan met placebo (HR 0,69; p=0,003). Darolutamide was ook geassocieerd met significant profijt voor alle andere secundaire eindpunten, waaronder tijd tot eerste symptomatische skeletgebeurtenis en tijd tot eerste gebruik van cytotoxische chemotherapie. De incidentie van adverse events na de start van de behandeling was similar in beide groepen.

De onderzoekers concluderen dat onder mannen met niet-metastatisch CRPC, het percentage overlevende patiënten na drie jaar significant hoger was met darolutamide plus ADT dan met placebo plus ADT (video summary).

1.Fizazi K, Shore N, Tammela TL et al. Nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer and survival with darolutamide. N Engl J Med 2020;383:1040-1049

Summary: Overall survival analysis of the multinational phase 3 ARAMIS study found that among men with nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer, the percentage of patients who were alive at 3 years was significantly higher among those who received darolutamide plus androgen deprivation therapy than among those who received placebo plus ADT (83% versus 77%; HR 0.69; p=0.003). The incidence of adverse events was similar in the two groups (video summary).

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren