Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overall survival met dostarlimab plus chemotherapie voor endometriumcarcinoom in de RUBY-studie


Prof. Mansoor MirzaDe multinationale fase 3-studie RUBY randomiseerde patiënten met primair gevorderd (stadium III of IV) of eerst-recidiverend endometriumcarcinoom naar dostarlimab (anti-PD-1) plus carboplatine-paclitaxel chemotherapie of placebo plus carboplatine-paclitaxel gedurende zes drie-weekse cycli, gevolgd door drie jaar dostarlimab of placebo onderhoudstherapie. Vorig jaar is gepubliceerd dat de progressievrije overleving significant langer was in de dostarlimabgroep dan in de placebogroep. Prof. Mansoor Mirza (Rigshospitalet Kopenhagen, Denemarken) en collega’s publiceren nu in Annals of Oncology resultaten voor het coprimaire eindpunt overall survival.1
RUBY includeerde 494 patiënten die werden gerandomiseerd naar de dostarlimabgroep (n=245) of de placebogroep (n=249). De analyse van OS werd uitgevoerd met 51% maturiteit. Onder alle patiënten tezamen was dostarlimab versus placebo geassocieerd met significante verbetering van de OS (HR 0,69; p=0,0020). De OS-impact van dostarlimab was sterker in de dMMR/MSI-H subgroep (HR 0,32; p=0,0002), en niet-significant in de MMRp/MSS subgroep (HR 0,47; p=0,0493). Er waren geen nieuwe veiligheidssignalen.

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van dostarlimab aan carboplatine-paclitaxel chemotherapie resulteerde in significante verbetering van de OS onder patiënten met primair gevorderd of recidiverend endometriumcarcinoom, met een acceptabel veiligheidsprofiel.

1.Powell MA, Bjørge L, Willmott L et al. Overall survival in patients with endometrial cancer treated with dostarlimab plus carboplatin-paclitaxel in the randomized ENGOT-EN6/GOG-3031/RUBY trial. Ann Oncol 2024.05.546

Summary: The multinational phase 3 RUBY trial found that among patients with advanced or first recurrent endometrial cancer, overall survival was longer with dostarlimab plus chemotherapy than with placebo plus chemotherapy.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren