Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overall survival met osimertinib voor niet-eerder behandeld EGFR-gemuteerd gevorderd NSCLC


Prof. Suresh RamalingamDe multinationale fase 3-studie FLAURA randomiseerde patiënten met niet-eerder behandeld EGFR-mutatiepositief NSCLC naar de derde-gneratie EGFR-TKI osimertinib of standard-of-care (SoC) EGFR-TKI (gefitinib of erlotinib). Vorig jaar is gepubliceerd dat de progressievrije overleving signficant beter was in de osimertinib-arm dan in de SoC-arm (18,9 versus 10,2 maanden; HR 0,46; p<0,001). Prof. Suresh Ramalingam (Emory University, Atlanta GA) en collega’s publiceren nu overall survival uitkomsten van de studie online in The New England Journal of Medicine.1

FLAURA randomiseerde 556 patiënten 1:1 naar osimertinib 80 mg eenmaal daags (n=279) of SoC (gefinitib 250 mg eenmaal dags of erlotinib 150 mg eenmaal daags; n=277). De mediane OS was 38,6 maanden met osimertinib versus 31,8 maanden met SoC (HR 0,80; p=0,046). De OS was beter met osimertinib dan met SoC in vrijwel alle subgroepen. Na drie jaar werden 79 patiënten (28%) in de osimertinib-groep versus 26 patiënten (9%) in de SoC-groep nog volgens het studieprotocol behandeld. De mediane duur van behandeling was 20,7 maanden met osimertinib versus 11,5 maanden met SoC. Graad 3 of hoger adverse events werden gerapporteerd voor 42% in de osimertinib-groep versus 47% in de SoC-groep.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met niet-eerder behandeld gevorderd NSCLC met EGFR-mutatie osimertinib vergeleken met SoC resulteerde in langere OS. Er waren geen significante verschillen in veiligheidsprofiel tussen beide armen, ondanks een langer durende blootstelling aan osimertinib dan aan SoC.

1.Ramalingam SS, Vansteenkiste J, Planchard D et al. Overall survival with osimertinib in utreated, EGFR-mutated, advanced NSCLC. N Engl J Med 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study FLAURA found that among patients with previously untreated advanced NSCLC with an EGFR mutation, those who received osimertinib had longer overall survival than those who received a comparator EGFR-TKI. The safety profile for osimertinib was similar to that of the comparator EGFR-TKIs, despite a longer duration of exposure in the osimertinib group.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren