Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overall survival na tweedelijns ramucirumab plus docetaxel of placebo plus docetaxel voor gevorderd urotheelcarcinoom

(0)2019-11-19 13:00   ( Nieuws )

Prof. Daniel PetrylakRamucirumab is een IgG1 VEGFR2-antagonist. De multinationale fase 3-studie RANGE randomiseerde patiënten met lokaal-gevorderd of metastatisch platina-refractair urotheelcarcinoom (UC) naar ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel. In 2017 is gepubliceerd dat de progressievrije overleving significant langer was in de ramucirumab-arm dan in de placebo-arm (mediaan 4,07 maanden versus 2,76 maanden; p=0,0018). Prof. Daniel Petrylak (Yale University, New Haven CT) en collega’s publiceren nu online in The Lancet Oncology resultaten voor het secundair eindpunt overall survival.1

RANGE werd uitgevoerd in 124 centra in 23 landen. De studie includeerde patiënten met progressie tijdens of na platina-gebaseerde chemotherapie voor lokaal-gevorderd of metastatisch carcinoom. Eerdere behandeling met één immuuuncheckpointremmer was toegestaan. De patiënten werden gerandomiseerd naar intraveneus docetaxel 75 mg/m2 plus intraveneus ramucirumab 10 mg/kg (n=263) of placebo (n=267) iedere drie weken. De behandeling werd voortgezet tot progressie of niet-acceptabele toxiciteit.

Op het moment van data cutoff voor de OS-analyse was de mediane follow-up 7,4 maanden (IQR 3,5-13,9). De mediane PFS was nog steeds significant beter in de ramucirumabgroep (4,1 maanden) dan in de placebogroep (2,8 maanden) maar het verschil in OS was niet significant met 9,4 maanden versus 7,9 maanden (HR 0,877; p=0,25). Graad 5 treatment-emergent adverse events werden gerapporteerd voor 3% in de ramucirumabgroep versus 2% in de placebogroep. Graad 3 of hoger TRAEs met ramucirumab versus placebo waren febriele neutropenie (9% versus 6%) en neutropenie (7% versus 2%). Ernstige AEs werden gerapporteerd voor 43% versus 40%.

De onderzoekers concluderen dat bij langere follow-up van RANGE de PFS beter bleef met ramucirumab plus docetaxel dan met placebo plus docetaxel, zonder significante verbetering van de OS.

1.Petrylak DP, de Wit R, Chi KN et al. Ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel in patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma after platinum-based therapy (RANGE): overall survival and updated results of a randomised, double-blind, phase 3 trial. Lancet Oncol 2019; epub ahead of print

Summary: The multinational phase 3 study RANGE compared ramucirumab plus docetaxel versus placebo plus docetaxel for locally advanced or metastatic urothelial carcinoma after platinum-based therapy. Patients in the ramucirumab arm had significantly better PFS but no improvement in OS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren