Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overleving met chemo-endocriene therapie versus alleen endocriene therapie voor kleine mammacarcinomen


Prof. Anurag SinghKleine kliernegatieve HR-positieve HER2-positieve mammatumoren vormen een heterogene groep met vijf-jaars overleving uiteenlopend van 5% tot 25%, met of zonder adjuvante behandeling. T1a- en T1b-tumoren waren ondervertegenwoordigd in gerandomiseerde studies, zodat het niet duidelijk is waar de afsnijwaarde ligt waaronder chemotherapie kan worden achterwege gelaten. Een analyse van de National Cancer Database heeft de uitkomsten geïnventariseerd van chemo-endocriene therapie of alleen endocriene therapie voor HR-positief HER2-positief pT1a-bN0 mammacarcinoom. Prof. Anurag Singh (Roswell Park Comprehensive Cancer Center, Buffalo NY) en collega’s publiceren de analyse online in JAMA Network Open.1


In de NCDB identificeerden de onderzoekers 10.065 vrouwen met een diagnose HR-positief HER2-positief pT1a-bN0 mammacarcinoom tussen begin 2010 en eind 2015. De mediane leeftijd was 59 jaar (IQR 51-67). Onder deze patiënten waren er 5346 die chemo-endocriene therapie kregen en 4719 die alleen endocriene therapie kregen. De onderzoekers voerden propensity score-matching uit gebaseerd op de nearest neighbor methode.

De mediane follow-up was 41,8 maanden (IQR 24,3-62,6). In multivariate analyse was chemo-endocriene therapie versus endocriene therapie geassocieerd met betere overall survival (HR 0,69; p=0,06) en was toenemende tumorgrootte als continue variabele geassocieerd met slechtere OS (per toename met 1 mm HR 1,07; p=0,02). Subgroep-analyse liet zien dat toevoeging van chemotherapie aan endocriene therapie niet geassocieerd was met betere OS voor patiënten met tumoren kleiner dan 8 mm (HR 1,00; p=0,99) maar wel voor patiënten met tumoren van 8 tot en met 10 mm (HR 0,53; p=0,001).

De onderzoekers concluderen dat toevoegen van chemotherapie aan endocriene therapie voor HR-positieve HER2-positieve kliernegatieve mammacarcinomen geassocieerd was met betere OS in patiënten met tumoren 8-10 mm maar niet in patiënten met tumoren kleiner dan 8 mm.

1.Ma SJ, Oladeru OT, Singh AK. Association of survival with chemoendocrine therapy in women with small, hormone receptor-positive, ERBB2-positive, node-negative breast cancer. JAMA Network Open 2020;3:e202507

Summary: An analysis of the National Cancer Database found that among small HR-positive, HER2-positive, node-negative breast cancers overall survival was better with chemoendocrine therapy, compared with endocrine therapy alone, for tumors 8-10 mm but not for tumors smaller than 8 mm.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren