Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overleving na checkpointremming voor metastatisch acraal, mucosaal, en uveaal melanoom


Prof. Mario SznolEr is werkzaamheid gezien van checkpointremmers (CPIs) voor cutaan melanoom, waarschijnlijk vanwege de grote somatische-mutatiebelasting die wordt veroorzaakt door blootstelling aan ultraviolette straling. Zeldzame melanoomtypen, zoals acraal, mucosaal, en uveaal melanoom zijn grotendeels sun-shielded. Een overzicht van patiëntendossiers van Yale School of Medicine (New Haven CT) heeft de werkzaamheid van CPIs voor deze typen melanoom geïnventariseerd. Prof. Mario Sznol en collega’s publiceren de analyse online in het Journal for ImmunoTherapy of Cancer.1

Tussen begin 2007 en eind 2019 werden in New Haven 428 patiënten met CPIs behandeld voor metastatisch melanoom. De primaire tumoren waren cutaan in 283 patiënten (66%), onbekend in 55 (13%), acraal in 22 (5%), mucosaal in 38 (9%), en uveaal in 30 (7%). De mediane overall survival na CPI was 45 maanden in de groep patiënten met cutaan melanoom, 17 maanden in de groep met acraal melanoom (p=0,047), 18 maanden in de groep met mucosaal melanoom (p=0,003), en 12 maanden in de groep met uveaal melanoom (p<0,001). Voor alle 90 patiënten met sun-shielded melanoom tezamen was de mediane OS 9 maanden na eerste behandeling met anti-PD-1 of anti-PD-L1, vergeleken met 18 maanden na eerste behandeling met anti-CTLA-4 (p=0,010) en 20 maanden na combinatietherapie (p=0,003). Er waren 21 patiënten met overleving van tenminste drie jaar; 20 van deze patiënten kregen zowel anti-CTLA-4 als anti-PD-1, hetzij sequentieel of in combinatie. Meer dan 80% van deze drie-jaars overlevers met progressieve ziekte kregen lokale therapie na CPI.

De onderzoekers concluderen dat CPI voor metastatisch sun-shielded melanoom zelden resulteerde in complete respons, en dat lokale therapie vereist was om ziekteprogressie te controleren. Desondanks was met agressieve multidisciplinaire therapie vijf jaar overleving mogelijk voor 25% tot 32% van de patiënten.

1.Klemen ND, Wang M, Rubinstein JC et al. Survival after checkpoint inhibitors for metastatic acral, mucosal, and uveal melanoma. J ImmunoTher Cancer 2020:10.1136

Summary: A study at Yale School of Medicine (New Haven, CT) found that sun-shielded metastatic melanomas had worse outcomes after checkpoint inhibition than cutaneous melanoma, but with an aggressive multidisciplinary approach 5-year survival was possible for 25%-32% of these patients.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren