Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overleving na ontwikkeling van contralaterale ziekte onder Zuid-Koreaanse patiënten met mammacarcinoom


Prof. Hee Jeong KimContralateraal mammacarcinoom (CBC) is de meest-frequent gediagnostiseerde primaire maligniteit onder patiënten met mammacarcinoom. Studies van de overleving na ontwikkeling van CBC hebben inconsistente resultaten laten zien. Een retrospectieve studie van Asan Medisch Centrum (Seoel, Zuid-Korea) heeft de associatie van ontwikkeling van CBC met overall survival geïnventariseerd. Prof. Hee Jeong Kim en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

De studie includeerde 16.251 patiënten (gemiddelde leeftijd 48,6 ± 10,1 jaar) met een diagnose primair unilateraal stadium 0 tot en met III mammacarcinoom tussen begin 1999 en eind 2013, met follow-up tot eind 2018. De mediane follow-up was 107 maanden (IQR 75-143). Tijdens de follow-up ontwikkelden 418 patiënten CBC. De figuur laat zien dat er tussen de CBC-groep en de niet-CBC groep geen significante verschillen waren voor OS of ziektespecifieke overleving. Vroege ontwikkeling van CBC (binnen anderhalf jaar na chirurgie voor de primaire ziekte) was wel geassocieerd met slechtere OS (HR 2,014; 95%-bti 1,044-3,886) vergeleken met de niet-CBC groep. Ook CBC in patiënten met HR-positief HER2-negatief mammacarcinoom was geassocieerd met slechtere OS (HR 1,882; 95%-bti 1,143-3,098) vergeleken met de niet-CBC groep.

De onderzoekers concluderen dat deze resultaten van belang zijn voor het adviseren van patiënten met mammacarcinoom die profylactische contralaterale mastectomie overwegen.

1.Kim H, Yoon TI, Kim S et al. Survival after development of contralateral breast cancer in Korean patients with breast cancer. JAMA Network Open 2023;6:e2333557

Summary: A retrospective study at Asan Medical Center (Seoul, South Korea) found that among patients with breast cancer, development of contralateral breast cancer was not associated with survival, although early development of CBC or development of CBC in patients with HR-positive/HER2-negative breast cancer was associated with survival.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren