Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overleving na primaire definitieve chemoradiotherapie versus upfront chirurgie voor gevorderd-stadium OPSCC


Dr. Yuan-Hua WuPrimaire definitieve chemoradiotherapie (CRT) en upfront chirurgie zijn beide geaccepteerde behandeling voor gevorderd-stadium squameus celcarcinoom van de orofarynx (OPSCC). De optimale primaire behandeling is niet bekend. Een retrospectieve studie in Taiwan heeft uitkomsten na beide behandelingen vergeleken. Dr. Yuan-Hua Wu (Nationale Cheng Kung Universiteit, Tainan) en collega’s publiceren de studie in JAMA Network Open.1

In de bevolkings-gebaseerde Taiwan Cancer Registry identificeerden de onderzoekers patiënten met een diagnose klinisch stadium III of IV OPSCC tussen begin 2007 en eind 2015, met follow-up tot eind 2018. Na exclusie van patiënten met T4b of N3 ziekte bestond het cohort uit 1180 patiënten, onder wie 694 (58,8%) primaire definitieve CRT kregen en 486 (41,2%) upfront chirurgie. De gemiddelde leeftijd was 54,59 ± 10,35 jaar; 89% van de patiënten waren mannen. De mediane follow-up was 3,62 jaar (IQR 1,63-5,47).


Primaire chirurgie was in niet-gecorrigeerde analyse geassocieerd met betere overall survival dan primaire CRT (HR 0,81; p=0,02) maar na correctie voor stadium, subsite, histologische graad, en T- en N-klassering was deze associatie niet langer statistisch significant (HR 0,96; p=0,70). Ook in propensity score gematchte analyses en in landmark analyses van patiënten die meer dan 12, 18, en 24 maanden overleefden waren er geen verschillen in OS tussen beide groepen. Progressievrije overleving was in niet-gecorrigeerde analyse slechter in de groep met upfront chirurgie dan in de groep met primaire CRT (HR 1,64; p=0,02), en deze associatie bleef significant na correctie (HR 1,72; p=0,01).

De onderzoekers concluderen dat primaire definitieve CRT geassocieerd was met werkzaamheid die vergelijkbaar was met die van upfront chirurgie voor patiënten met gevorderd-stadium OPSCC.

1.Tsai M-H, Cheng Y-J, Pao T-H et al. Association of primary treatment modality for advanced-stage squamous cell carcinoma with survival outcomes. JAMA Network Open 2021;4:e2112067

Summary: A retrospective study in Taiwan compared primary definitive chemoradiotherapy versus upfront surgery for advanced-stage OPSCC. In adjusted analyses there were no differences in overall survival between the two groups (HR 0.96; p=0.70), while progression-free survival was worse in the upfront surgery group compared with the primary definitive CRT group (HR 1.72; p=0.01). 

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren