Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overleving na vijf jaar van patiënten met gevorderd NSCLC met EGFR-mutatie of ALK-rearrangement


Prof. Kazuhisa TakahashiDe prognose van patiënten met gevorderd NSCLC met EGFR-mutatie of ALK-rearrangement is sterk verbeterd sinds de introductie van corresponderende gerichte behandelingen. In de meeste klinische studies zijn deze patiënten ongeveer vijf jaar gevolgd, zodat er geen duidelijkheid is over lange-termijn overleving na meer dan vijf jaar. Een retrospectieve studie van Juntendo Universiteit (Tokio) heeft deze overleving geïnventariseerd. Prof. Kazuhisa Takahashi en collega’s publiceren de studie in BMC Cancer.1


De studie includeerde 177 patiënten met gevorderd EGFR-gemuteerd of ALK-gefuseerd NSCLC die de eerste chemotherapie kregen tussen december 2008 en oktober 2015. De mediane overall survival was 40,6 maanden en de mediane één-, drie- en vijf-jaars overlevingspercentages waren 89% respectievelijk 54% en 28%. De mediane OS was 36,9 maanden onder de patiënten met EGFR-mutatie en 55,4 maanden onder de patiënten met ALK-rearrangement. De OS-curve bereikte na 72 maanden een plateau, en de meeste patiënten die na vijf jaar nog in leven waren waren on treatment met EGFR- of ALK-TKIs. Factoren die significant geassocieerd waren met langere OS waren vrouwelijk geslacht, leeftijd jonger dan 75 jaar, ECOG performance status 0 of 1, ALK-rearrangement, en afwezigheid van hersenmetastase bij het begin van de behandeling.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met gevorderd NSCLC met EGFR-mutatie of ALK-rearrangement de OS-curve na 72 maanden een plateau bereikte.

1.Sonobe Shimamura S, Shukuya T, Asao T et al. Survival past five years with advanced, EGFR-mutated or ALK-rearranged non-small cell lung cancer – is ther a ‘tail plateau’ in the survival curve of these patients? BMC Cancer 2022;22:323

Summary: A retrospective study at Juntendo University (Tokyo, Japan) found that among patients with advanced, EGFR-mutated of ALK-rearranged NSCLC receiving targeted therapy the survival curve seemed to plateau at around 20% after 72 months.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren