Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overleving van invasief mammacarcinoom in zwarte versus blanke patiënten van Memorial Sloan Kettering Cancer Center


Zwarte vrouwen met mammacarcinoom (BC) hebben slechtere overleving en meer frequent recidief dan blanke vrouwen. Een studie in patiënten van Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSKCC, New York) heeft tumorkenmerken en overleving van zwarte versus blanke BC-patiënten vergeleken. Dr. Mary Gemignani en collega’s publiceren de studie online in Cancer.1

De retrospectieve studie includeerde alle 666 met de studie instemmende zwarte vrouwen die tussen begin 2005 en eind 2010 in MSKCC behandeld werden voor invasief BC, met als exclusiecriteria eerdere behandeling voor BC, stadium IV ziekte, en bilateraal BC. Voor iedere zwarte patiënt werd een blanke patiënt geselecteerd met dezelfde exclusiecriteria, gematcht voor leeftijd en jaar van diagnose. De mediane tumorgrootte was groter voor de zwarte patiënten (1,6 versus 1,3 cm; p<0,001). Zwarte vergeleken met blanke vrouwen hadden meer nodale ziekte (41,1% versus 32,0%; p<0,001) en meer frequent ER-negatieve (32,9% versus 15%; p<0,001), PR-negatieve (47,1% versus 30,2%; p<0,001), of triple-negatieve (24,0% versus 8,9%; p<0,001) tumoren. Zwarte vrouwen hadden ook inferieure ziektevrije overleving en overall survival, maar in multivariate analyse was ras geen onafhankelijke voorspeller van de prognose.

De onderzoekers concluderen dat zwarte patiënten bij diagnose vaker gevorderde ziekten en ongunstige prognostische kenmerken hadden, maar dat ras geen onafhankelijke voorspeller van uitkomsten was. Zwarte vrouwen hadden significant vaker triple-negatieve ziekte. Nader onderzoek is vereist voor beter begrip van met ras samenhangende verschillen in tumorbiologie.

1.Walsh SM, Zabor EC, Stempel M et al. Does race predict survival for women with invasive breast cancer? Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: A study of invasive breast cancer patients of Memorial Sloan Kettering Cancer Center (New York) found that black compared with white women had more advanced disease and adverse prognostic indicators at diagnosis, but that race per se was not an indpendent predictor of outcome. Black women were significantly more likely to have triple negative breast cancer.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren