Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overleving-voorspellende biomarkers met atezolizumab plus bevacizumab voor gevorderd levercelcarcinoom


In 2020 is de combinatie van atezolizumab en bevacizumab (ATE+BEV) goedgekeurd als eerstelijns behandeling voor gevorderd levercelcarcinoom (aHCC) op grond van resultaten van de fase 3-studie IMbrave. Er zijn nog geen real-world gegevens over veiligheid en werkzaamheid van het regime. Een multicenterstudie in Zuid-Korea heeft werkzaamheid, veiligheid, en overlevings-voorspellende biomarkers in de klinische praktijk geïnventariseerd. Dr. Beom Kyung Kim (Yonsei Universiteit, Seoel) en collega’s publiceren de studie in Cancer Medicine.1

De studie includeerde 121 patiënten die in 2020 en 2021 in drie academische centra ATE+BEV kregen voor aHCC. De mediane leeftijd was 63 jaar, en 83% van de patiënten waren mannen. Complete respons werd gezien in 2,5% van de patiënten, partiële respons in 26,4%, stabiele ziekte in 54,4% en progressieve ziekte in 16,6%. De figuur laat zien dat mediane progressievrije overleving 5,7 maanden bedroeg en dat de mediane overall survival niet bereikt werd. Any grade adverse events werden gezien in 70,2% van de patiënten; graad 3 of 4 AEs in 27,3%; en AEs die tot discontinuering van de behandeling leidden in 6,6%. Factoren die in multivariate analyse geassocieerd waren met betere PFS en OS waren baseline DCP (des-gamma-carboxy protrombine) hoger dan 186 mAU/ml en baseline neutrofiel/lymfocyt-ratio 2,5 of hoger.

De onderzoekers concluderen dat eerstelijns ATE+BEV gunstige werkzaamheid en veiligheid had in real-world patiënten met aHCC. Baseline hoge DCP en NLR zijn wellicht bruikbare biomarkers voor PFS en OS.

1.Chon YE, Cheon J, Kim H et al. Predictive biomarkers of survival in patients with advanced hepatocellular carcinoma receiving atezolizumab plus bevacizumab treatment. Cancer Medicine 2022; epub ahead of print

Summary: A study among real-world patients with advanced hepatocellular carcinoma in South Korea found that first-line combination of atezolizumab and bevacizumab had favorable efficacy and safety. Baseline high des-gamma-carboxy prothrombin and neutrophil-to-lymphocyte ratio may be useful predictors for OS and PFS.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren