Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overlevingsimpact van toevoegen concurrente chemotherapie aan radiotherapie voor stadium I HPV-positief OPSCC


Dr. Zachary ZumstegPatiënten met klinisch stadium I HPV-positief squameus celcarcinoom van de orofarynx (OPSCC) volgens de 8e editie van de AJCC-klassering vormen een heterogene groep die volgens de 7e AJCC-editie werden onderscheiden in stadium I tot en met IVA. Deze patiënten kregen historisch disparate behandelregimes, met name met betrekking tot het gebruik van concurrente chemotherapie. Een analyse van de National Cancer Database heeft de overlevingsimpact onderzocht van het toevoegen van concurrente chemotherapie aan definitieve radiotherapie voor stadium 1 (AJCC-8; dus T1-2N0-2bM0) HPV-positief OPSCC. Dr. Zachary Zumsteg (Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles CA) en collega’s publiceren de analyse online in Cancer.1


In de NCDB identificeerden de onderzoekers 4473 patiënten met een diagnose HPV-positief stadium I OPSCC tussen begin 2010 en eind 2014, met gemiddeld 36,3 maanden follow-up. Ër waren 3127 patiënten (69,9%) die concurrente chemotherapie kregen, gedefinieerd als chemotherapie gegeven binnen zeven dagen vanaf het begin van de radiotherapie. In multivariate analyse was concurrente chemotherapie geassocieerd met verbetering van de overall survival (HR 0,782; p=0,012). De OS-impact van toevoeging van chemotherapie aan radiotherapie liep uiteen voor lymfeklier-positieve en lymfeklier-negatieve ziekte (p voor interactie 0,001). Concurrente chemotherapie was geassocieerd met verbeterde OS van patiënten met lymfeklier-positieve ziekte (in AJCC-7 nog stadium III-IVA; HR 0,682; p<0,001) maar niet van patiënten met lymfeklier-negatieve ziekte (AJCC-7 stadium I-II; HR 1,646; p=0,05). Deze associaties werden bevestigd in propensity score-gematchte analyses.

De onderzoekers concluderen dat onder patiënten met stadium I (AJCC-8) HPV-positief OPSCC toevoegen van concurrente chemotherapie aan definitieve radiotherapie geassocieerd was met verbetering van de overleving van patiënten met lymfeklier-positieve ziekte maar niet van patiënten met lymfeklier-negatieve ziekte.

1.Yoshida EJ, Luu M, Mallen-St. Clair J et al. Stage I HPV-positive oropharyngeal cancer: should all patients receive similar treatments? Cancer 2019; epub ahead of print

Summary: An analysis of the National Cancer Database found that among patients with HPV-positive stage I (AJCC 8th edition) OPSCC addition of concurrent chemotherapy to definitive radiotherapy was associated with improved overall survival in patients with lymph node-positive disease, but not in patients with lymph node-negative disease.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren