Logo Jan Blom
Login

Oncologisch onderzoek.nl

Overlevingsuitkomsten met tweede-generatie androgeenreceptorremmers voor nmCRPC in tachtig-plussers


Dr. Jaleh FallahEr is weinig informatie beschikbaar over het profijt-risicoprofiel van tweede-generatie androgeenreceptorremmers (ARIs) voor niet-metastatisch castratieresistent prostaatcarcinoom (nmCRPC) in oudere patiënten. Een gepoolde analyse van data van individuele deelnemers aan drie gerandomiseerde studies heeft overlevingsuitkomsten geïnventariseerd met tweede-generatie ARIs voor nmCRPC in mannen in de leeftijd van tachtig jaar of oude. Dr. Jaleh Fallah (FDA, Silver Spring MD) en collega’s publiceren de analyse in The Lancet Oncology.1

De drie studies includeerden tezamen 4117 volwassen nmCRPC-patiënten met ECOG performance status 0 of 1, PSA-niveau 2,0 μg/l of hoger, en PSA-verdubbelingstijd 10 maanden of korter. De patiënten werden gerandomiseerd naar tweede-generatie ARI (apalutamide, enzalutamide, of daralutamide; n=2694) of placebo (n=1423). De mediane follow-up voor metastasevrije overleving was 18 maanden (IQR 11-26) en de mediane follow-up voor overall survival was 44 maanden (32-55). Onder de patiënten van tachtig jaar en ouder (n=1023) was de mediane MFS 40 maanden in de gepoolde ARI-groepen versus 22 maanden in de gepoolde placebogroepen (gecorrigeerd HR 0,37; 95%-bti 0,28-0,47) en was de mediane OS 54 maanden in de gepoolde ARI-groepen versus 49 maanden in de gepoolde placebogroepen (aHR 0,79; 95%-bti 0,64-0,98). Onder deze oudere patiënten werden graad 3 of hoger adverse events gerapporteerd voor 55% van de patiënten in de ARI-groepen versus 41% van de patiënten in de placebogroepen. De MFS-uitkomsten waren in de ARI-behandelde oudere patiënten niet verschillend van die in de ARI-behandelde patiënten jonger dan tachtig jaar (mediaan 41 maanden).

De onderzoekers concluderen dat de resultaten van de analyse het gebruik van tweede-generatie ARIs voor nmCRPC in tachtig-plussers steunen.

1.Fallah J, Zhang L, Amatya A et al. Survival outcomes in older men with non-metastatic castration-resistant prostate cancer treated with androgen receptor inhibitors: a US Food and Drug Administration pooled analysis of patient-level data from three randomised trials. Lancet Oncol 2021; epub ahead of print

Summary: Pooled analysis of patient-level data from three randomised trials evaluated survival outcomes with second-generation androgen receptor inhibitors (ARIs) for nonmetastatic castration-resistant prostate cancer in patients aged 80 years or older. The median metastasis-free survival was 40 months in the pooled ARI-treated groups versus 22 months in the pooled placebo groups (aHR 0.37; 95% CI 0.28-0.47) and the median overall survival was 54 months versus 49 months, respectively (aHR 0.79; 95% CI 0.64-0.98). Grade 3 or worse AEs were reported for 55% in the pooled ARI-treated groups versus 41% in the pooled placebo groups. The authors conclude that these results support the use of ARIs for nmCPRC in older men.

Commentaren


Reageren op dit artikel is mogelijk na registratie.  (Login)

Nog geen commentaren